• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 08:25:03 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
00806
G.Nhất
91539
G.Nhì
85556
90693
G.Ba
79662
30038
98213
36571
45618
92880
G.Tư
6117
3084
0417
8932
G.Năm
9368
4606
2285
9188
1096
3662
G.Sáu
847
327
408
G.Bảy
81
83
21
45

Thái Bình - 27/03/16

0123456789
2880
6571
81
21
9662
8932
3662
0693
8213
83
3084
2285
45
5556
4606
1096
0806
6117
0417
847
327
0038
5618
9368
9188
408
1539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
36982
G.Nhất
09026
G.Nhì
70882
75043
G.Ba
31333
03748
28345
25047
71013
57944
G.Tư
3214
4958
1886
0844
G.Năm
4980
2208
7425
7826
9758
4913
G.Sáu
726
789
363
G.Bảy
64
84
24
92

Nam Định - 26/03/16

0123456789
4980
0882
92
6982
5043
1333
1013
4913
363
7944
3214
0844
64
84
24
8345
7425
9026
1886
7826
726
5047
3748
4958
2208
9758
789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 4BX10BX5BX
85152
G.Nhất
17667
G.Nhì
98272
09760
G.Ba
16673
06173
80457
84747
26185
85916
G.Tư
8105
7195
5789
3427
G.Năm
7244
5965
7601
5153
3692
7434
G.Sáu
702
756
264
G.Bảy
62
68
71
32

Hải Phòng - 25/03/16

0123456789
9760
7601
71
8272
3692
702
62
32
5152
6673
6173
5153
7244
7434
264
6185
8105
7195
5965
5916
756
7667
0457
4747
3427
68
5789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
49896
G.Nhất
98340
G.Nhì
33207
02706
G.Ba
96597
61887
21424
63708
26077
13448
G.Tư
5549
5691
0786
8647
G.Năm
4069
8330
9807
3525
5826
4163
G.Sáu
491
043
741
G.Bảy
52
54
93
45

Hà Nội - 24/03/16

0123456789
8340
8330
5691
491
741
52
4163
043
93
1424
54
3525
45
2706
0786
5826
9896
3207
6597
1887
6077
8647
9807
3708
3448
5549
4069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
98752
G.Nhất
06867
G.Nhì
36764
07088
G.Ba
83082
41645
97829
32436
22660
32344
G.Tư
6236
1897
5094
5289
G.Năm
6196
4119
3183
0078
8272
7545
G.Sáu
440
323
028
G.Bảy
71
72
02
79

Bắc Ninh - 23/03/16

0123456789
2660
440
71
3082
8272
72
02
8752
3183
323
6764
2344
5094
1645
7545
2436
6236
6196
6867
1897
7088
0078
028
7829
5289
4119
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 11BU5BU2BU
66350
G.Nhất
08545
G.Nhì
51038
40440
G.Ba
90098
03005
82459
80111
49281
33780
G.Tư
8174
5908
1027
0552
G.Năm
3862
0644
5476
2186
2437
2494
G.Sáu
197
932
231
G.Bảy
10
81
35
82

Quảng Ninh - 22/03/16

0123456789
0440
3780
10
6350
0111
9281
231
81
0552
3862
932
82
8174
0644
2494
8545
3005
35
5476
2186
1027
2437
197
1038
0098
5908
2459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
59430
G.Nhất
43349
G.Nhì
04465
20671
G.Ba
70745
53125
16451
70460
06082
04430
G.Tư
5449
7354
2419
5324
G.Năm
2109
0229
5769
3832
0104
9735
G.Sáu
294
945
103
G.Bảy
70
33
16
01

Hà Nội - 21/03/16

0123456789
0460
4430
70
9430
0671
6451
01
6082
3832
103
33
7354
5324
0104
294
4465
0745
3125
9735
945
16
3349
5449
2419
2109
0229
5769

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1