• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 16:37:53 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
15452
G.Nhất
34726
G.Nhì
39382
02013
G.Ba
61966
08969
39836
80785
93623
51789
G.Tư
8895
7155
8526
5803
G.Năm
0555
3160
5530
5065
0750
8037
G.Sáu
220
879
175
G.Bảy
31
81
55
63

Hà Nội - 25/02/16

0123456789
3160
5530
0750
220
31
81
9382
5452
2013
3623
5803
63
0785
8895
7155
0555
5065
175
55
4726
1966
9836
8526
8037
8969
1789
879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
48676
G.Nhất
08632
G.Nhì
25779
87170
G.Ba
37900
12777
49344
97054
48537
91205
G.Tư
9399
3833
5671
5114
G.Năm
6501
7623
6965
8640
8242
3003
G.Sáu
208
844
192
G.Bảy
03
84
91
25

Bắc Ninh - 24/02/16

0123456789
7170
7900
8640
5671
6501
91
8632
8242
192
3833
7623
3003
03
9344
7054
5114
844
84
1205
6965
25
8676
2777
8537
208
5779
9399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 14AS10AS7AS
69465
G.Nhất
58460
G.Nhì
30119
59327
G.Ba
21003
67758
76935
04566
60144
61352
G.Tư
2041
5370
1004
6953
G.Năm
0001
1726
9157
5508
1189
1199
G.Sáu
513
998
464
G.Bảy
38
79
44
76

Quảng Ninh - 23/02/16

0123456789
8460
5370
2041
0001
1352
1003
6953
513
0144
1004
464
44
6935
9465
4566
1726
76
9327
9157
7758
5508
998
38
0119
1189
1199
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
33258
G.Nhất
33322
G.Nhì
18878
65613
G.Ba
04852
76828
74374
18657
64732
07206
G.Tư
9012
1700
3162
9991
G.Năm
3076
4934
1759
0084
0274
6665
G.Sáu
690
942
901
G.Bảy
08
15
37
93

Hà Nội - 22/02/16

0123456789
1700
690
9991
901
3322
4852
4732
9012
3162
942
5613
93
4374
4934
0084
0274
6665
15
7206
3076
8657
37
8878
6828
08
3258
1759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
87489
G.Nhất
09122
G.Nhì
98371
54220
G.Ba
59120
87556
42624
11048
04605
87685
G.Tư
2607
7168
6515
7927
G.Năm
1719
6110
1522
5339
6340
9540
G.Sáu
568
523
415
G.Bảy
05
23
44
42

Thái Bình - 21/02/16

0123456789
4220
9120
6110
6340
9540
8371
9122
1522
42
523
23
2624
44
4605
7685
6515
415
05
7556
2607
7927
1048
7168
568
1719
5339
7489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
31805
G.Nhất
62326
G.Nhì
60007
49351
G.Ba
49945
47324
21212
15369
71757
05329
G.Tư
4203
0742
6447
9011
G.Năm
9195
8851
0562
2845
4136
7670
G.Sáu
108
557
329
G.Bảy
22
55
09
43

Nam Định - 20/02/16

0123456789
7670
9351
9011
8851
1212
0742
0562
22
4203
43
7324
9945
9195
2845
55
1805
2326
4136
0007
1757
6447
557
108
5369
5329
329
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 6AO3AO11AO
41543
G.Nhất
85780
G.Nhì
71448
75084
G.Ba
90069
02381
79264
23175
75738
56781
G.Tư
6243
2053
2188
4365
G.Năm
5400
7976
3170
6564
0823
9011
G.Sáu
236
827
695
G.Bảy
62
98
39
56

Hải Phòng - 19/02/16

0123456789
5780
5400
3170
2381
6781
9011
62
6243
2053
0823
1543
5084
9264
6564
3175
4365
695
7976
236
56
827
1448
5738
2188
98
0069
39
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1