• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 17:52:21 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
73815
G.Nhất
19175
G.Nhì
25777
77358
G.Ba
74802
84069
16144
73738
96792
42118
G.Tư
7369
2631
9915
2292
G.Năm
7210
1642
8131
0509
8914
4729
G.Sáu
243
217
257
G.Bảy
30
44
28
92

Thái Bình - 24/04/16

0123456789
7210
30
2631
8131
4802
6792
2292
1642
92
243
6144
8914
44
9175
9915
3815
5777
217
257
7358
3738
2118
28
4069
7369
0509
4729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
97066
G.Nhất
85687
G.Nhì
79285
11589
G.Ba
30139
05597
14347
48394
06615
00551
G.Tư
2609
5582
7152
2327
G.Năm
4387
9659
7307
4301
6323
2295
G.Sáu
061
478
947
G.Bảy
15
18
63
24

Nam Định - 23/04/16

0123456789
0551
4301
061
5582
7152
6323
63
8394
24
9285
6615
2295
15
7066
5687
5597
4347
2327
4387
7307
947
478
18
1589
0139
2609
9659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 15CZ12CZ7CZ
06580
G.Nhất
55418
G.Nhì
32330
43333
G.Ba
85816
57187
44831
03365
45269
89336
G.Tư
2198
0316
2093
2719
G.Năm
4238
6380
0748
9896
8676
1393
G.Sáu
524
076
814
G.Bảy
04
24
64
37

Hải Phòng - 22/04/16

0123456789
2330
6380
6580
4831
3333
2093
1393
524
814
04
24
64
3365
5816
9336
0316
9896
8676
076
7187
37
5418
2198
4238
0748
5269
2719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
31780
G.Nhất
23201
G.Nhì
77880
84062
G.Ba
98313
16685
15729
44516
95728
03778
G.Tư
3123
2280
8276
1269
G.Năm
1017
8705
4909
7547
1806
6242
G.Sáu
255
332
330
G.Bảy
73
49
89
14

Hà Nội - 21/04/16

0123456789
7880
2280
330
1780
3201
4062
6242
332
8313
3123
73
14
6685
8705
255
4516
8276
1806
1017
7547
5728
3778
5729
1269
4909
49
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
20075
G.Nhất
78609
G.Nhì
80029
99762
G.Ba
62331
26982
36075
34050
97841
32810
G.Tư
7905
4912
1723
1827
G.Năm
2265
4668
7745
1122
7290
6088
G.Sáu
906
755
461
G.Bảy
20
03
26
09

Bắc Ninh - 20/04/16

0123456789
4050
2810
7290
20
2331
7841
461
9762
6982
4912
1122
1723
03
6075
7905
2265
7745
755
0075
906
26
1827
4668
6088
8609
0029
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 5CW9CW15CW
10506
G.Nhất
29640
G.Nhì
37452
91359
G.Ba
68154
64164
06657
89841
96397
47371
G.Tư
6947
2268
0751
8718
G.Năm
7103
0305
6517
7006
4811
6466
G.Sáu
088
934
630
G.Bảy
93
06
75
97

Quảng Ninh - 19/04/16

0123456789
9640
630
9841
7371
0751
4811
7452
7103
93
8154
4164
934
0305
75
7006
6466
06
0506
6657
6397
6947
6517
97
2268
8718
088
1359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
70502
G.Nhất
67548
G.Nhì
71456
83993
G.Ba
92152
44028
39338
03683
16936
11912
G.Tư
2782
6923
3206
1846
G.Năm
5356
3964
4352
5521
1244
5050
G.Sáu
652
912
557
G.Bảy
85
82
93
72

Hà Nội - 18/04/16

0123456789
5050
5521
2152
1912
2782
4352
652
912
82
72
0502
3993
3683
6923
93
3964
1244
85
1456
6936
3206
1846
5356
557
7548
4028
9338
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1