• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 11:12:12 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
52781
G.Nhất
59237
G.Nhì
10855
85336
G.Ba
53723
19697
56088
81124
90638
79591
G.Tư
4591
1434
2182
9387
G.Năm
7041
0126
8390
7890
7616
3117
G.Sáu
809
677
773
G.Bảy
94
44
17
99

Hà Nội - 23/11/15

0123456789
8390
7890
9591
4591
7041
2781
2182
3723
773
1124
1434
94
44
0855
5336
0126
7616
9237
9697
9387
3117
677
17
6088
0638
809
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
23368
G.Nhất
71285
G.Nhì
79239
78408
G.Ba
46510
31566
64916
86825
22324
69648
G.Tư
2473
8623
2839
4438
G.Năm
9932
9919
4415
8785
8276
7521
G.Sáu
259
787
155
G.Bảy
44
30
54
46

Thái Bình - 22/11/15

0123456789
6510
30
7521
9932
2473
8623
2324
44
54
1285
6825
4415
8785
155
1566
4916
8276
46
787
8408
9648
4438
3368
9239
2839
9919
259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
12809
G.Nhất
28596
G.Nhì
16568
94079
G.Ba
35536
34290
32174
96393
35442
32606
G.Tư
9488
6889
1605
5560
G.Năm
8138
8826
8662
3416
8156
4681
G.Sáu
778
165
515
G.Bảy
03
78
32
57

Nam Định - 21/11/15

0123456789
4290
5560
4681
5442
8662
32
6393
03
2174
1605
165
515
8596
5536
2606
8826
3416
8156
57
6568
9488
8138
778
78
4079
6889
2809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
63131
G.Nhất
53996
G.Nhì
55445
73513
G.Ba
36938
84069
54213
32750
92293
04005
G.Tư
8963
7358
0710
0111
G.Năm
4025
3428
6211
8567
6520
9251
G.Sáu
333
489
875
G.Bảy
12
29
99
04

Hải Phòng - 20/11/15

0123456789
2750
0710
6520
0111
6211
9251
3131
12
3513
4213
2293
8963
333
04
5445
4005
4025
875
3996
8567
6938
7358
3428
4069
489
29
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
62931
G.Nhất
55368
G.Nhì
63204
05362
G.Ba
73789
68354
21864
73332
40631
71824
G.Tư
3596
6303
0232
6750
G.Năm
4559
9373
0842
1511
0801
0173
G.Sáu
806
478
122
G.Bảy
53
30
09
27

Hà Nội - 19/11/15

0123456789
6750
30
0631
1511
0801
2931
5362
3332
0232
0842
122
6303
9373
0173
53
3204
8354
1864
1824
3596
806
27
5368
478
3789
4559
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
80260
G.Nhất
89741
G.Nhì
55478
45032
G.Ba
79585
23182
51039
22233
94856
86534
G.Tư
4946
8216
9202
3538
G.Năm
5908
7718
3162
3527
0662
4241
G.Sáu
619
662
614
G.Bảy
25
81
62
33

Bắc Ninh - 18/11/15

0123456789
0260
9741
4241
81
5032
3182
9202
3162
0662
662
62
2233
33
6534
614
9585
25
4856
4946
8216
3527
5478
3538
5908
7718
1039
619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
74639
G.Nhất
85370
G.Nhì
38880
23593
G.Ba
99105
61452
56653
56330
32834
30796
G.Tư
1405
5081
3803
0351
G.Năm
5822
4673
8360
6538
8313
0558
G.Sáu
345
918
991
G.Bảy
05
39
70
34

Quảng Ninh - 17/11/15

0123456789
5370
8880
6330
8360
70
5081
0351
991
1452
5822
3593
6653
3803
4673
8313
2834
34
9105
1405
345
05
0796
6538
0558
918
39
4639
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1