• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 14:45:38 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
20282
G.Nhất
05101
G.Nhì
23905
19792
G.Ba
31590
76280
99488
44377
08481
94192
G.Tư
2803
6667
7883
5021
G.Năm
0831
6789
1367
9783
7046
2209
G.Sáu
074
617
464
G.Bảy
99
94
93
50

Nam Định - 23/01/16

0123456789
1590
6280
50
5101
8481
5021
0831
9792
4192
0282
2803
7883
9783
93
074
464
94
3905
7046
4377
6667
1367
617
9488
6789
2209
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
00157
G.Nhất
74930
G.Nhì
62641
76061
G.Ba
98387
87063
62351
13873
99802
32006
G.Tư
8602
8861
6345
7308
G.Năm
2471
1245
6094
7694
1870
6925
G.Sáu
979
924
715
G.Bảy
14
03
41
36

Hải Phòng - 22/01/16

0123456789
4930
1870
2641
6061
2351
8861
2471
41
9802
8602
7063
3873
03
6094
7694
924
14
6345
1245
6925
715
2006
36
8387
0157
7308
979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
38001
G.Nhất
19254
G.Nhì
61928
11755
G.Ba
33882
50531
37152
31878
70486
51570
G.Tư
1962
8234
0552
5614
G.Năm
8859
4131
5510
3827
8751
2011
G.Sáu
220
685
334
G.Bảy
94
86
29
62

Hà Nội - 21/01/16

0123456789
1570
5510
220
0531
4131
8751
2011
8001
3882
7152
1962
0552
62
9254
8234
5614
334
94
1755
685
0486
86
3827
1928
1878
8859
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
39941
G.Nhất
93119
G.Nhì
40054
36280
G.Ba
03289
88860
56337
41780
85486
81940
G.Tư
2570
1040
4850
0843
G.Năm
5829
4080
8872
2800
9288
4455
G.Sáu
432
344
095
G.Bảy
53
25
33
26

Bắc Ninh - 20/01/16

0123456789
6280
8860
1780
1940
2570
1040
4850
4080
2800
9941
8872
432
0843
53
33
0054
344
4455
095
25
5486
26
6337
9288
3119
3289
5829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
82885
G.Nhất
85589
G.Nhì
47794
72254
G.Ba
84321
80518
51892
75972
78617
40670
G.Tư
4903
7801
0391
7294
G.Năm
3134
4528
7291
5538
0144
6809
G.Sáu
307
928
704
G.Bảy
10
76
68
67

Quảng Ninh - 19/01/16

0123456789
0670
10
4321
7801
0391
7291
1892
5972
4903
7794
2254
7294
3134
0144
704
2885
76
8617
307
67
0518
4528
5538
928
68
5589
6809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
78706
G.Nhất
67849
G.Nhì
15281
07008
G.Ba
49285
16777
99816
68134
42422
83103
G.Tư
0817
6609
7000
1547
G.Năm
3608
9556
5624
2584
4418
1687
G.Sáu
223
298
421
G.Bảy
03
61
39
93

Hà Nội - 18/01/16

0123456789
7000
5281
421
61
2422
3103
223
03
93
8134
5624
2584
9285
9816
9556
8706
6777
0817
1547
1687
7008
3608
4418
298
7849
6609
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
79881
G.Nhất
13270
G.Nhì
16659
13334
G.Ba
54739
89625
96363
79553
12364
15290
G.Tư
1552
2653
9842
5781
G.Năm
1814
9542
1404
1829
1232
5410
G.Sáu
941
617
084
G.Bảy
80
29
32
19

Thái Bình - 17/01/16

0123456789
3270
5290
5410
80
5781
941
9881
1552
9842
9542
1232
32
6363
9553
2653
3334
2364
1814
1404
084
9625
617
6659
4739
1829
29
19
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1