• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 11:30:45 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
39941
G.Nhất
93119
G.Nhì
40054
36280
G.Ba
03289
88860
56337
41780
85486
81940
G.Tư
2570
1040
4850
0843
G.Năm
5829
4080
8872
2800
9288
4455
G.Sáu
432
344
095
G.Bảy
53
25
33
26

Bắc Ninh - 20/01/16

0123456789
6280
8860
1780
1940
2570
1040
4850
4080
2800
9941
8872
432
0843
53
33
0054
344
4455
095
25
5486
26
6337
9288
3119
3289
5829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
82885
G.Nhất
85589
G.Nhì
47794
72254
G.Ba
84321
80518
51892
75972
78617
40670
G.Tư
4903
7801
0391
7294
G.Năm
3134
4528
7291
5538
0144
6809
G.Sáu
307
928
704
G.Bảy
10
76
68
67

Quảng Ninh - 19/01/16

0123456789
0670
10
4321
7801
0391
7291
1892
5972
4903
7794
2254
7294
3134
0144
704
2885
76
8617
307
67
0518
4528
5538
928
68
5589
6809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
78706
G.Nhất
67849
G.Nhì
15281
07008
G.Ba
49285
16777
99816
68134
42422
83103
G.Tư
0817
6609
7000
1547
G.Năm
3608
9556
5624
2584
4418
1687
G.Sáu
223
298
421
G.Bảy
03
61
39
93

Hà Nội - 18/01/16

0123456789
7000
5281
421
61
2422
3103
223
03
93
8134
5624
2584
9285
9816
9556
8706
6777
0817
1547
1687
7008
3608
4418
298
7849
6609
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
79881
G.Nhất
13270
G.Nhì
16659
13334
G.Ba
54739
89625
96363
79553
12364
15290
G.Tư
1552
2653
9842
5781
G.Năm
1814
9542
1404
1829
1232
5410
G.Sáu
941
617
084
G.Bảy
80
29
32
19

Thái Bình - 17/01/16

0123456789
3270
5290
5410
80
5781
941
9881
1552
9842
9542
1232
32
6363
9553
2653
3334
2364
1814
1404
084
9625
617
6659
4739
1829
29
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
40987
G.Nhất
04936
G.Nhì
36575
46323
G.Ba
64978
91008
36706
78279
79072
16978
G.Tư
5064
4728
2847
7335
G.Năm
7436
2035
7740
1357
9403
9980
G.Sáu
710
079
846
G.Bảy
15
74
89
96

Nam Định - 16/01/16

0123456789
7740
9980
710
9072
6323
9403
5064
74
6575
7335
2035
15
4936
6706
7436
846
96
2847
1357
0987
4978
1008
6978
4728
8279
079
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
30777
G.Nhất
55673
G.Nhì
64800
17964
G.Ba
16032
52299
97049
71012
08076
67514
G.Tư
4517
1468
3494
2156
G.Năm
8149
9784
9489
4526
7919
3314
G.Sáu
018
779
156
G.Bảy
21
91
34
95

Hải Phòng - 15/01/16

0123456789
4800
21
91
6032
1012
5673
7964
7514
3494
9784
3314
34
95
8076
2156
4526
156
4517
0777
1468
018
2299
7049
8149
9489
7919
779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
45552
G.Nhất
57653
G.Nhì
58160
16344
G.Ba
25746
56613
76084
98934
38611
22986
G.Tư
8482
9793
3261
9401
G.Năm
6041
6222
5540
9452
8431
6097
G.Sáu
552
221
477
G.Bảy
93
06
53
66

Hà Nội - 14/01/16

0123456789
8160
5540
8611
3261
9401
6041
8431
221
8482
6222
9452
552
5552
7653
6613
9793
93
53
6344
6084
8934
5746
2986
06
66
6097
477
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1