• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 07:56:16 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 11KZ7KZ3KZ
65206
G.Nhất
90314
G.Nhì
37514
12220
G.Ba
77101
81850
40881
00239
89218
09203
G.Tư
8246
5348
9978
2914
G.Năm
1238
3100
7370
5432
0307
9779
G.Sáu
437
348
503
G.Bảy
87
28
04
95

Quảng Ninh - 18/10/16

0123456789
2220
1850
3100
7370
7101
0881
5432
9203
503
0314
7514
2914
04
95
8246
5206
0307
437
87
9218
5348
9978
1238
348
28
0239
9779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB 15KY10KY12KY
78953
G.Nhất
27434
G.Nhì
53407
07580
G.Ba
49412
53691
18528
78310
49236
97533
G.Tư
2242
5205
2312
7185
G.Năm
4994
6264
5355
7591
6976
0853
G.Sáu
631
074
619
G.Bảy
55
64
49
95

Hà Nội - 17/10/16

0123456789
7580
8310
3691
7591
631
9412
2242
2312
7533
0853
8953
7434
4994
6264
074
64
5205
7185
5355
55
95
9236
6976
3407
8528
619
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 11KX14KX15KX
87787
G.Nhất
63947
G.Nhì
42557
05096
G.Ba
73640
81349
96517
56986
55138
65882
G.Tư
7290
3650
3853
7071
G.Năm
7828
1090
3848
8317
1567
8212
G.Sáu
985
969
929
G.Bảy
68
81
85
76

Thái Bình - 16/10/16

0123456789
3640
7290
3650
1090
7071
81
5882
8212
3853
985
85
5096
6986
76
3947
2557
6517
8317
1567
7787
5138
7828
3848
68
1349
969
929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB 11KW13KW12KW
42118
G.Nhất
39899
G.Nhì
41063
34937
G.Ba
41706
45118
45142
61205
96779
08296
G.Tư
6974
1738
0557
7801
G.Năm
4226
9503
4531
2718
5799
7064
G.Sáu
140
978
965
G.Bảy
52
48
12
68

Nam Định - 15/10/16

0123456789
140
7801
4531
5142
52
12
1063
9503
6974
7064
1205
965
1706
8296
4226
4937
0557
5118
1738
2718
978
48
68
2118
9899
6779
5799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 11KV6KV1KV
90809
G.Nhất
60284
G.Nhì
78081
59319
G.Ba
14359
46731
93083
47108
51251
14614
G.Tư
2648
3193
2030
4861
G.Năm
7593
3010
5683
3400
5952
3708
G.Sáu
562
442
895
G.Bảy
64
73
35
96

Hải Phòng - 14/10/16

0123456789
2030
3010
3400
8081
6731
1251
4861
5952
562
442
3083
3193
7593
5683
73
0284
4614
64
895
35
96
7108
2648
3708
9319
4359
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB 9KU1KU14KU
79453
G.Nhất
33155
G.Nhì
12485
27662
G.Ba
54586
84070
91872
06486
23210
66360
G.Tư
7293
5102
4373
5335
G.Năm
6429
5405
2070
4631
7064
2994
G.Sáu
005
782
835
G.Bảy
54
85
38
46

Hà Nội - 13/10/16

0123456789
4070
3210
6360
2070
4631
7662
1872
5102
782
7293
4373
9453
7064
2994
54
3155
2485
5335
5405
005
835
85
4586
6486
46
38
6429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 2KT15KT11KT
01367
G.Nhất
24449
G.Nhì
01761
60450
G.Ba
81661
27134
38847
26755
76198
76773
G.Tư
8610
1045
7176
2259
G.Năm
2360
9992
4059
4335
7684
0638
G.Sáu
050
835
387
G.Bảy
26
16
44
52

Bắc Ninh - 12/10/16

0123456789
0450
8610
2360
050
1761
1661
9992
52
6773
7134
7684
44
6755
1045
4335
835
7176
26
16
8847
387
1367
6198
0638
4449
2259
4059
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1