• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 02:09:48 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
82079
G.Nhất
35832
G.Nhì
04047
68007
G.Ba
77314
93554
10010
40081
43566
69939
G.Tư
1232
6997
3208
6076
G.Năm
2574
3181
4299
0165
0075
4996
G.Sáu
889
817
497
G.Bảy
00
50
95
58

Bắc Ninh - 16/12/15

0123456789
0010
00
50
0081
3181
5832
1232
7314
3554
2574
0165
0075
95
3566
6076
4996
4047
8007
6997
817
497
3208
58
9939
4299
889
2079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
49712
G.Nhất
50295
G.Nhì
40767
81219
G.Ba
03304
67391
00935
05649
15097
88999
G.Tư
9416
3997
3505
4882
G.Năm
2607
4014
1090
8951
2301
4362
G.Sáu
190
787
728
G.Bảy
26
00
73
06

Quảng Ninh - 15/12/15

0123456789
1090
190
00
7391
8951
2301
4882
4362
9712
73
3304
4014
0295
0935
3505
9416
26
06
0767
5097
3997
2607
787
728
1219
5649
8999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
48114
G.Nhất
63693
G.Nhì
96122
39166
G.Ba
09046
73960
40952
38033
96580
83427
G.Tư
4901
2219
3183
4163
G.Năm
2718
8931
5557
9263
4284
3192
G.Sáu
064
336
483
G.Bảy
85
23
94
37

Hà Nội - 14/12/15

0123456789
3960
6580
4901
8931
6122
0952
3192
3693
8033
3183
4163
9263
483
23
4284
064
94
8114
85
9166
9046
336
3427
5557
37
2718
2219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
46605
G.Nhất
79631
G.Nhì
24422
31273
G.Ba
49383
52501
05549
89199
90907
10610
G.Tư
6514
0362
2285
9629
G.Năm
1720
3806
1626
4422
3862
7268
G.Sáu
240
335
269
G.Bảy
73
46
58
85

Thái Bình - 13/12/15

0123456789
0610
1720
240
9631
2501
4422
0362
4422
3862
1273
9383
73
6514
2285
335
85
6605
3806
1626
46
0907
7268
58
5549
9199
9629
269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
09312
G.Nhất
05507
G.Nhì
99964
66745
G.Ba
98122
30884
62506
64324
28985
67990
G.Tư
1408
3412
5404
1492
G.Năm
9534
3068
6265
6309
4570
8752
G.Sáu
663
226
699
G.Bảy
00
37
60
27

Nam Định - 12/12/15

0123456789
7990
4570
00
60
8122
3412
1492
8752
9312
663
9964
0884
4324
5404
9534
6745
8985
6265
2506
226
5507
37
27
1408
3068
6309
699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
32825
G.Nhất
72974
G.Nhì
29366
87531
G.Ba
77486
87671
94960
13706
06231
79687
G.Tư
9299
5671
8953
8619
G.Năm
7056
8088
8313
2299
0241
4707
G.Sáu
450
611
477
G.Bảy
48
83
62
42

Hải Phòng - 11/12/15

0123456789
4960
450
7531
7671
6231
5671
0241
611
62
42
8953
8313
83
2974
2825
9366
7486
3706
7056
9687
4707
477
8088
48
9299
8619
2299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
97936
G.Nhất
94614
G.Nhì
19389
44733
G.Ba
87428
71142
80503
39259
66055
64917
G.Tư
9646
1376
1737
1940
G.Năm
1156
7804
2193
4976
7703
2220
G.Sáu
650
886
022
G.Bảy
94
01
84
61

Hà Nội - 10/12/15

0123456789
1940
2220
650
01
61
1142
022
4733
0503
2193
7703
4614
7804
94
84
6055
9646
1376
1156
4976
886
7936
4917
1737
7428
9389
9259
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1