• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 04:07:44 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
40987
G.Nhất
04936
G.Nhì
36575
46323
G.Ba
64978
91008
36706
78279
79072
16978
G.Tư
5064
4728
2847
7335
G.Năm
7436
2035
7740
1357
9403
9980
G.Sáu
710
079
846
G.Bảy
15
74
89
96

Nam Định - 16/01/16

0123456789
7740
9980
710
9072
6323
9403
5064
74
6575
7335
2035
15
4936
6706
7436
846
96
2847
1357
0987
4978
1008
6978
4728
8279
079
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
30777
G.Nhất
55673
G.Nhì
64800
17964
G.Ba
16032
52299
97049
71012
08076
67514
G.Tư
4517
1468
3494
2156
G.Năm
8149
9784
9489
4526
7919
3314
G.Sáu
018
779
156
G.Bảy
21
91
34
95

Hải Phòng - 15/01/16

0123456789
4800
21
91
6032
1012
5673
7964
7514
3494
9784
3314
34
95
8076
2156
4526
156
4517
0777
1468
018
2299
7049
8149
9489
7919
779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
45552
G.Nhất
57653
G.Nhì
58160
16344
G.Ba
25746
56613
76084
98934
38611
22986
G.Tư
8482
9793
3261
9401
G.Năm
6041
6222
5540
9452
8431
6097
G.Sáu
552
221
477
G.Bảy
93
06
53
66

Hà Nội - 14/01/16

0123456789
8160
5540
8611
3261
9401
6041
8431
221
8482
6222
9452
552
5552
7653
6613
9793
93
53
6344
6084
8934
5746
2986
06
66
6097
477
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
71502
G.Nhất
88777
G.Nhì
70240
35552
G.Ba
03837
64341
64256
23881
62323
44459
G.Tư
5513
5573
3983
2666
G.Năm
1658
8689
9209
6458
4888
8189
G.Sáu
435
210
918
G.Bảy
98
48
31
90

Bắc Ninh - 13/01/16

0123456789
0240
210
90
4341
3881
31
5552
1502
2323
5513
5573
3983
435
4256
2666
8777
3837
1658
6458
4888
918
98
48
4459
8689
9209
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
70514
G.Nhất
21073
G.Nhì
54586
75675
G.Ba
04551
49632
65659
98554
51976
58279
G.Tư
9164
4889
8719
3106
G.Năm
4022
6150
7537
3912
5905
9528
G.Sáu
702
399
006
G.Bảy
45
71
94
43

Quảng Ninh - 12/01/16

0123456789
6150
4551
71
9632
4022
3912
702
1073
43
8554
9164
94
0514
5675
5905
45
4586
1976
3106
006
7537
9528
5659
8279
4889
8719
399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
12617
G.Nhất
99247
G.Nhì
70539
91944
G.Ba
48846
33732
99476
62633
57036
52084
G.Tư
2798
0233
8187
1620
G.Năm
4190
2769
1326
0414
2068
0924
G.Sáu
291
318
804
G.Bảy
72
77
24
14

Hà Nội - 11/01/16

0123456789
1620
4190
291
3732
72
2633
0233
1944
2084
0414
0924
804
24
14
8846
9476
7036
1326
9247
8187
77
2617
2798
2068
318
0539
2769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
95772
G.Nhất
53729
G.Nhì
49266
17193
G.Ba
35084
85181
61177
25894
16266
65184
G.Tư
0495
3615
2880
1062
G.Năm
8866
1217
9700
3822
8144
4736
G.Sáu
891
535
462
G.Bảy
54
56
07
77

Thái Bình - 10/01/16

0123456789
2880
9700
5181
891
1062
3822
462
5772
7193
5084
5894
5184
8144
54
0495
3615
535
9266
6266
8866
4736
56
1177
1217
07
77
3729
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1