• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 08:49:22 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
48114
G.Nhất
63693
G.Nhì
96122
39166
G.Ba
09046
73960
40952
38033
96580
83427
G.Tư
4901
2219
3183
4163
G.Năm
2718
8931
5557
9263
4284
3192
G.Sáu
064
336
483
G.Bảy
85
23
94
37

Hà Nội - 14/12/15

0123456789
3960
6580
4901
8931
6122
0952
3192
3693
8033
3183
4163
9263
483
23
4284
064
94
8114
85
9166
9046
336
3427
5557
37
2718
2219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
46605
G.Nhất
79631
G.Nhì
24422
31273
G.Ba
49383
52501
05549
89199
90907
10610
G.Tư
6514
0362
2285
9629
G.Năm
1720
3806
1626
4422
3862
7268
G.Sáu
240
335
269
G.Bảy
73
46
58
85

Thái Bình - 13/12/15

0123456789
0610
1720
240
9631
2501
4422
0362
4422
3862
1273
9383
73
6514
2285
335
85
6605
3806
1626
46
0907
7268
58
5549
9199
9629
269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
09312
G.Nhất
05507
G.Nhì
99964
66745
G.Ba
98122
30884
62506
64324
28985
67990
G.Tư
1408
3412
5404
1492
G.Năm
9534
3068
6265
6309
4570
8752
G.Sáu
663
226
699
G.Bảy
00
37
60
27

Nam Định - 12/12/15

0123456789
7990
4570
00
60
8122
3412
1492
8752
9312
663
9964
0884
4324
5404
9534
6745
8985
6265
2506
226
5507
37
27
1408
3068
6309
699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
32825
G.Nhất
72974
G.Nhì
29366
87531
G.Ba
77486
87671
94960
13706
06231
79687
G.Tư
9299
5671
8953
8619
G.Năm
7056
8088
8313
2299
0241
4707
G.Sáu
450
611
477
G.Bảy
48
83
62
42

Hải Phòng - 11/12/15

0123456789
4960
450
7531
7671
6231
5671
0241
611
62
42
8953
8313
83
2974
2825
9366
7486
3706
7056
9687
4707
477
8088
48
9299
8619
2299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
97936
G.Nhất
94614
G.Nhì
19389
44733
G.Ba
87428
71142
80503
39259
66055
64917
G.Tư
9646
1376
1737
1940
G.Năm
1156
7804
2193
4976
7703
2220
G.Sáu
650
886
022
G.Bảy
94
01
84
61

Hà Nội - 10/12/15

0123456789
1940
2220
650
01
61
1142
022
4733
0503
2193
7703
4614
7804
94
84
6055
9646
1376
1156
4976
886
7936
4917
1737
7428
9389
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
32853
G.Nhất
38987
G.Nhì
80454
16276
G.Ba
07136
97531
65309
27536
90807
09313
G.Tư
2315
9528
2960
2127
G.Năm
5805
8512
4330
3410
4891
2037
G.Sáu
868
843
126
G.Bảy
64
41
62
23

Bắc Ninh - 09/12/15

0123456789
2960
4330
3410
7531
4891
41
8512
62
9313
843
23
2853
0454
64
2315
5805
6276
7136
7536
126
8987
0807
2127
2037
9528
868
5309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
49977
G.Nhất
03158
G.Nhì
34830
53112
G.Ba
40906
15580
15494
92250
64257
96290
G.Tư
4540
3631
7474
9523
G.Năm
3726
8557
3286
9315
5131
8299
G.Sáu
994
889
140
G.Bảy
99
21
55
03

Quảng Ninh - 08/12/15

0123456789
4830
5580
2250
6290
4540
140
3631
5131
21
3112
9523
03
5494
7474
994
9315
55
0906
3726
3286
4257
8557
9977
3158
8299
889
99
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1