• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 12:28:30 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 11KV6KV1KV
90809
G.Nhất
60284
G.Nhì
78081
59319
G.Ba
14359
46731
93083
47108
51251
14614
G.Tư
2648
3193
2030
4861
G.Năm
7593
3010
5683
3400
5952
3708
G.Sáu
562
442
895
G.Bảy
64
73
35
96

Hải Phòng - 14/10/16

0123456789
2030
3010
3400
8081
6731
1251
4861
5952
562
442
3083
3193
7593
5683
73
0284
4614
64
895
35
96
7108
2648
3708
9319
4359
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB 9KU1KU14KU
79453
G.Nhất
33155
G.Nhì
12485
27662
G.Ba
54586
84070
91872
06486
23210
66360
G.Tư
7293
5102
4373
5335
G.Năm
6429
5405
2070
4631
7064
2994
G.Sáu
005
782
835
G.Bảy
54
85
38
46

Hà Nội - 13/10/16

0123456789
4070
3210
6360
2070
4631
7662
1872
5102
782
7293
4373
9453
7064
2994
54
3155
2485
5335
5405
005
835
85
4586
6486
46
38
6429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 2KT15KT11KT
01367
G.Nhất
24449
G.Nhì
01761
60450
G.Ba
81661
27134
38847
26755
76198
76773
G.Tư
8610
1045
7176
2259
G.Năm
2360
9992
4059
4335
7684
0638
G.Sáu
050
835
387
G.Bảy
26
16
44
52

Bắc Ninh - 12/10/16

0123456789
0450
8610
2360
050
1761
1661
9992
52
6773
7134
7684
44
6755
1045
4335
835
7176
26
16
8847
387
1367
6198
0638
4449
2259
4059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 8KS1KS12KS
60300
G.Nhất
91556
G.Nhì
21604
73340
G.Ba
14432
60180
98021
26998
63602
17996
G.Tư
5443
9189
7573
2539
G.Năm
6290
3186
5838
7155
6819
9462
G.Sáu
430
490
555
G.Bảy
04
16
88
17

Quảng Ninh - 11/10/16

0123456789
3340
0180
6290
430
490
0300
8021
4432
3602
9462
5443
7573
1604
04
7155
555
1556
7996
3186
16
17
6998
5838
88
9189
2539
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB 11KR15KR4KR
73100
G.Nhất
49517
G.Nhì
28456
37757
G.Ba
54838
60902
05102
89984
43293
27053
G.Tư
6910
5374
3680
7012
G.Năm
6755
6621
5747
5776
4582
6118
G.Sáu
266
804
552
G.Bảy
48
87
17
95

Hà Nội - 10/10/16

0123456789
6910
3680
3100
6621
0902
5102
7012
4582
552
3293
7053
9984
5374
804
6755
95
8456
5776
266
9517
7757
5747
87
17
4838
6118
48
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 14KQ15KQ10KQ
81128
G.Nhất
35801
G.Nhì
61887
23910
G.Ba
79793
02841
88433
64137
90377
05077
G.Tư
3162
4249
5466
4843
G.Năm
3818
5920
3915
3458
7275
6930
G.Sáu
849
604
997
G.Bảy
74
57
31
15

Thái Bình - 09/10/16

0123456789
3910
5920
6930
5801
2841
31
3162
9793
8433
4843
604
74
3915
7275
15
5466
1887
4137
0377
5077
997
57
3818
3458
1128
4249
849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB 9KP10KP1KP
58551
G.Nhất
29612
G.Nhì
09651
69583
G.Ba
23034
72664
14673
39441
62649
68997
G.Tư
9084
1662
8027
1938
G.Năm
4811
6518
5058
5315
0267
1079
G.Sáu
307
938
976
G.Bảy
90
39
09
62

Nam Định - 08/10/16

0123456789
90
9651
9441
4811
8551
9612
1662
62
9583
4673
3034
2664
9084
5315
976
8997
8027
0267
307
1938
6518
5058
938
2649
1079
39
09
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1