• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 05:45:37 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
22142
G.Nhất
25363
G.Nhì
85043
10800
G.Ba
68317
89281
69068
83613
99960
82892
G.Tư
1303
4765
0284
3751
G.Năm
3335
4981
7761
2074
4679
8396
G.Sáu
843
838
131
G.Bảy
99
02
33
05

Hà Nội - 14/03/16

0123456789
0800
9960
9281
3751
4981
7761
131
2892
02
2142
5363
5043
3613
1303
843
33
0284
2074
4765
3335
05
8396
8317
9068
838
4679
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
78400
G.Nhất
84169
G.Nhì
89885
42906
G.Ba
19555
38987
35174
50466
23671
61374
G.Tư
0793
5946
9537
0219
G.Năm
1849
8936
3398
1479
8295
3519
G.Sáu
066
885
259
G.Bảy
16
06
76
84

Thái Bình - 13/03/16

0123456789
8400
3671
0793
5174
1374
84
9885
9555
8295
885
2906
0466
5946
8936
066
16
06
76
8987
9537
3398
4169
0219
1849
1479
3519
259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
76090
G.Nhất
79547
G.Nhì
50725
50236
G.Ba
26772
65078
62343
18203
16708
04511
G.Tư
4649
0295
4998
5031
G.Năm
6237
8079
0611
8328
7412
9907
G.Sáu
052
965
554
G.Bảy
15
05
08
98

Nam Định - 12/03/16

0123456789
6090
4511
5031
0611
6772
7412
052
2343
8203
554
0725
0295
965
15
05
0236
9547
6237
9907
5078
6708
4998
8328
08
98
4649
8079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 3BJ14BJ11BJ
26510
G.Nhất
76720
G.Nhì
16295
01115
G.Ba
93268
35250
74857
44413
56791
76994
G.Tư
3573
0611
7055
9391
G.Năm
2607
5126
4028
1458
2198
6177
G.Sáu
313
206
433
G.Bảy
57
90
20
35

Hải Phòng - 11/03/16

0123456789
6720
5250
90
20
6510
6791
0611
9391
4413
3573
313
433
6994
6295
1115
7055
35
5126
206
4857
2607
6177
57
3268
4028
1458
2198
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
31091
G.Nhất
78137
G.Nhì
82888
69356
G.Ba
91181
72011
95893
02472
65900
94270
G.Tư
2733
5558
1251
1842
G.Năm
3146
8394
9217
7237
6681
8311
G.Sáu
624
681
735
G.Bảy
38
12
04
93

Hà Nội - 10/03/16

0123456789
5900
4270
1181
2011
1251
6681
8311
681
1091
2472
1842
12
5893
2733
93
8394
624
04
735
9356
3146
8137
9217
7237
2888
5558
38
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
26818
G.Nhất
19192
G.Nhì
41830
35978
G.Ba
43218
85226
19939
97083
83951
45090
G.Tư
0447
4070
7579
9232
G.Năm
1153
8687
3215
3661
8278
3521
G.Sáu
770
307
243
G.Bảy
94
26
83
48

Bắc Ninh - 09/03/16

0123456789
1830
5090
4070
770
3951
3661
3521
9192
9232
7083
1153
243
83
94
3215
5226
26
0447
8687
307
5978
3218
8278
48
6818
9939
7579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 12BG11BG4BG
37566
G.Nhất
67900
G.Nhì
15974
89402
G.Ba
32965
70522
51866
21842
26800
31014
G.Tư
4804
1778
3157
8034
G.Năm
6744
4685
1320
6430
9126
0671
G.Sáu
708
050
286
G.Bảy
08
11
33
88

Quảng Ninh - 08/03/16

0123456789
7900
6800
1320
6430
050
0671
11
9402
0522
1842
33
5974
1014
4804
8034
6744
2965
4685
1866
9126
286
7566
3157
1778
708
08
88
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1