• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Bắc » Bấm Xem!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 13AH14AH4AH
05786
G.Nhất
13987
G.Nhì
84535
10404
G.Ba
94827
20535
39926
18795
20123
43326
G.Tư
7092
7442
9964
7435
G.Năm
9657
0305
9527
4754
4715
3870
G.Sáu
398
709
767
G.Bảy
72
33
14
87

Hải Phòng - 12/02/16

0123456789
3870
7092
7442
72
0123
33
0404
9964
4754
14
4535
0535
8795
7435
0305
4715
9926
3326
5786
3987
4827
9657
9527
767
87
398
709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB 17AG1AG4AG21AG5AG
11181
G.Nhất
69378
G.Nhì
68831
37993
G.Ba
89845
85164
73061
35505
74044
51547
G.Tư
6928
7860
1319
7173
G.Năm
3092
0750
5037
6323
0007
7496
G.Sáu
785
300
949
G.Bảy
17
54
25
91

Hà Nội - 11/02/16

0123456789
7860
0750
300
8831
3061
91
1181
3092
7993
7173
6323
5164
4044
54
9845
5505
785
25
7496
1547
5037
0007
17
9378
6928
1319
949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
Nghĩ
G.Nhất
Tết
G.Nhì
G.Ba
Chúc
Mừng
Năm
Mới
G.Tư
Bính
Thân
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
2
0
1
6

Thái Bình - 07/02/16

0123456789
0
1
2
6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB 7AF17AF8AF4AF
90033
G.Nhất
57625
G.Nhì
90856
03760
G.Ba
31950
68364
47229
79109
15484
88959
G.Tư
3094
9765
9738
1738
G.Năm
6646
6327
6332
7229
8038
7449
G.Sáu
804
974
264
G.Bảy
56
92
97
50

Nam Định - 06/02/16

0123456789
3760
1950
50
6332
92
0033
8364
5484
3094
804
974
264
7625
9765
0856
6646
56
6327
97
9738
1738
8038
7229
9109
8959
7229
7449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 7AE1AE14AE
97783
G.Nhất
88924
G.Nhì
41080
35745
G.Ba
44486
47788
93204
04478
73213
40974
G.Tư
2277
1677
2761
5122
G.Năm
8966
5337
8147
7952
9238
7575
G.Sáu
505
473
393
G.Bảy
31
40
81
13

Hải Phòng - 05/02/16

0123456789
1080
40
2761
31
81
5122
7952
3213
473
393
13
7783
8924
3204
0974
5745
7575
505
4486
8966
2277
1677
5337
8147
7788
4478
9238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
31058
G.Nhất
47744
G.Nhì
89936
98925
G.Ba
79839
03673
67684
20769
34806
43608
G.Tư
9059
9292
4555
8379
G.Năm
0119
2967
1528
3576
1673
7980
G.Sáu
672
964
323
G.Bảy
15
52
50
88

Hà Nội - 04/02/16

0123456789
7980
50
9292
672
52
3673
1673
323
7744
7684
964
8925
4555
15
9936
4806
3576
2967
3608
1528
88
1058
9839
0769
9059
8379
0119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
84175
G.Nhất
01236
G.Nhì
78344
06556
G.Ba
25194
12568
93189
00270
88832
52195
G.Tư
8493
4133
7355
6968
G.Năm
6562
8939
9967
5493
5198
5434
G.Sáu
634
074
418
G.Bảy
01
07
60
34

Bắc Ninh - 03/02/16

0123456789
0270
60
01
8832
6562
8493
4133
5493
8344
5194
5434
634
074
34
2195
7355
4175
1236
6556
9967
07
2568
6968
5198
418
3189
8939

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1