• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 12:56:19 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 3BJ14BJ11BJ
26510
G.Nhất
76720
G.Nhì
16295
01115
G.Ba
93268
35250
74857
44413
56791
76994
G.Tư
3573
0611
7055
9391
G.Năm
2607
5126
4028
1458
2198
6177
G.Sáu
313
206
433
G.Bảy
57
90
20
35

Hải Phòng - 11/03/16

0123456789
6720
5250
90
20
6510
6791
0611
9391
4413
3573
313
433
6994
6295
1115
7055
35
5126
206
4857
2607
6177
57
3268
4028
1458
2198
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
31091
G.Nhất
78137
G.Nhì
82888
69356
G.Ba
91181
72011
95893
02472
65900
94270
G.Tư
2733
5558
1251
1842
G.Năm
3146
8394
9217
7237
6681
8311
G.Sáu
624
681
735
G.Bảy
38
12
04
93

Hà Nội - 10/03/16

0123456789
5900
4270
1181
2011
1251
6681
8311
681
1091
2472
1842
12
5893
2733
93
8394
624
04
735
9356
3146
8137
9217
7237
2888
5558
38
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
26818
G.Nhất
19192
G.Nhì
41830
35978
G.Ba
43218
85226
19939
97083
83951
45090
G.Tư
0447
4070
7579
9232
G.Năm
1153
8687
3215
3661
8278
3521
G.Sáu
770
307
243
G.Bảy
94
26
83
48

Bắc Ninh - 09/03/16

0123456789
1830
5090
4070
770
3951
3661
3521
9192
9232
7083
1153
243
83
94
3215
5226
26
0447
8687
307
5978
3218
8278
48
6818
9939
7579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 12BG11BG4BG
37566
G.Nhất
67900
G.Nhì
15974
89402
G.Ba
32965
70522
51866
21842
26800
31014
G.Tư
4804
1778
3157
8034
G.Năm
6744
4685
1320
6430
9126
0671
G.Sáu
708
050
286
G.Bảy
08
11
33
88

Quảng Ninh - 08/03/16

0123456789
7900
6800
1320
6430
050
0671
11
9402
0522
1842
33
5974
1014
4804
8034
6744
2965
4685
1866
9126
286
7566
3157
1778
708
08
88
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
82785
G.Nhất
12883
G.Nhì
95745
42381
G.Ba
83114
44022
95535
49220
16613
68873
G.Tư
7643
4291
0432
7267
G.Năm
5594
1943
0345
9019
6555
1486
G.Sáu
251
048
999
G.Bảy
15
24
06
71

Hà Nội - 07/03/16

0123456789
9220
2381
4291
251
71
4022
0432
2883
6613
8873
7643
1943
3114
5594
24
5745
5535
0345
6555
15
2785
1486
06
7267
048
9019
999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
23296
G.Nhất
41506
G.Nhì
25550
84756
G.Ba
93650
56793
73999
35962
39653
15560
G.Tư
4400
5552
1174
3480
G.Năm
9510
6127
9540
1876
6574
4692
G.Sáu
599
373
007
G.Bảy
70
58
17
22

Thái Bình - 06/03/16

0123456789
5550
3650
5560
4400
3480
9510
9540
70
5962
5552
4692
22
6793
9653
373
1174
6574
1506
4756
1876
3296
6127
007
17
58
3999
599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
61911
G.Nhất
14851
G.Nhì
20860
88813
G.Ba
79317
44155
85874
26805
26322
93865
G.Tư
9649
2917
1029
3164
G.Năm
1977
1360
3530
4447
5625
9037
G.Sáu
319
558
247
G.Bảy
26
93
43
86

Nam Định - 05/03/16

0123456789
0860
1360
3530
4851
1911
6322
8813
93
43
5874
3164
4155
6805
3865
5625
26
86
9317
2917
1977
4447
9037
247
558
9649
1029
319
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1