• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
18636
G.Nhất
44646
G.Nhì
96873
92451
G.Ba
82179
80145
46097
69417
10094
22368
G.Tư
9375
9142
9510
2714
G.Năm
3502
8837
2468
7479
3696
5744
G.Sáu
711
432
611
G.Bảy
01
54
56
71

Thái Bình - 10/04/16

0123456789
9510
2451
711
611
01
71
9142
3502
432
6873
0094
2714
5744
54
0145
9375
4646
3696
56
8636
6097
9417
8837
2368
2468
2179
7479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
45423
G.Nhất
42668
G.Nhì
11087
91424
G.Ba
29653
20937
92832
51409
22223
93434
G.Tư
5943
7303
5976
7691
G.Năm
5526
5172
9723
2567
3807
2175
G.Sáu
202
617
180
G.Bảy
63
93
11
49

Nam Định - 09/04/16

0123456789
180
7691
11
2832
5172
202
9653
2223
5943
7303
9723
63
93
5423
1424
3434
2175
5976
5526
1087
0937
2567
3807
617
2668
1409
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 14CL13CL11CL
93793
G.Nhất
21186
G.Nhì
19960
66693
G.Ba
00411
22429
70304
33718
16362
30999
G.Tư
4861
6157
9723
3924
G.Năm
4525
5183
3378
0758
7631
8581
G.Sáu
133
808
487
G.Bảy
69
42
61
79

Hải Phòng - 08/04/16

0123456789
9960
0411
4861
7631
8581
61
6362
42
6693
9723
5183
133
3793
0304
3924
4525
1186
6157
487
3718
3378
0758
808
2429
0999
69
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
26188
G.Nhất
25202
G.Nhì
47992
37316
G.Ba
70014
52026
21983
51448
17712
32625
G.Tư
1372
3817
0542
2486
G.Năm
9940
3192
7785
9494
8831
5399
G.Sáu
605
464
287
G.Bảy
47
44
86
98

Hà Nội - 07/04/16

0123456789
9940
8831
5202
7992
7712
1372
0542
3192
1983
0014
9494
464
44
2625
7785
605
7316
2026
2486
86
3817
287
47
1448
98
6188
5399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
56802
G.Nhất
01504
G.Nhì
39641
18580
G.Ba
29124
44621
96423
34175
17208
04771
G.Tư
4317
2206
2347
0532
G.Năm
0992
4380
2118
2724
3769
4106
G.Sáu
863
198
841
G.Bảy
25
02
83
90

Bắc Ninh - 06/04/16

0123456789
8580
4380
90
9641
4621
4771
841
0532
0992
02
6802
6423
863
83
1504
9124
2724
4175
25
2206
4106
4317
2347
7208
2118
198
3769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
77541
G.Nhất
02654
G.Nhì
86518
56170
G.Ba
16657
73972
19095
08276
45386
97975
G.Tư
3426
3503
7705
1656
G.Năm
9673
1006
4035
7115
9694
4686
G.Sáu
377
499
913
G.Bảy
63
03
26
53

Quảng Ninh - 05/04/16

0123456789
6170
7541
3972
3503
9673
913
63
03
53
2654
9694
9095
7975
7705
4035
7115
8276
5386
3426
1656
1006
4686
26
6657
377
6518
499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
57747
G.Nhất
69116
G.Nhì
23812
05571
G.Ba
06075
66235
41937
58855
53500
60887
G.Tư
1820
6543
4932
5858
G.Năm
4111
7599
5965
0974
9837
4250
G.Sáu
351
464
015
G.Bảy
83
40
73
27

Hà Nội - 04/04/16

0123456789
3500
1820
4250
40
5571
4111
351
3812
4932
6543
83
73
0974
464
6075
6235
8855
5965
015
9116
1937
0887
9837
27
7747
5858
7599
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1