• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 06:59:43 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
45018
G.Nhất
05005
G.Nhì
39532
14176
G.Ba
68896
29937
26519
09248
24843
91110
G.Tư
3601
8853
6396
7280
G.Năm
2254
8181
7230
5123
3685
9545
G.Sáu
622
230
739
G.Bảy
77
16
93
36

Hải Phòng - 08/01/16

0123456789
1110
7280
7230
230
3601
8181
9532
622
4843
8853
5123
93
2254
5005
3685
9545
4176
8896
6396
16
36
9937
77
9248
5018
6519
739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
03734
G.Nhất
55271
G.Nhì
01203
15861
G.Ba
85368
23666
38900
78827
11215
01328
G.Tư
0912
4979
3888
3626
G.Năm
6959
5744
9903
6803
0241
2908
G.Sáu
307
703
864
G.Bảy
60
65
88
10

Hà Nội - 07/01/16

0123456789
8900
60
10
5271
5861
0241
0912
1203
9903
6803
703
5744
864
3734
1215
65
3666
3626
8827
307
5368
1328
3888
2908
88
4979
6959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
08627
G.Nhất
10048
G.Nhì
13018
15240
G.Ba
57463
49461
44120
49388
73265
37598
G.Tư
2563
4950
3409
2186
G.Năm
1668
6874
0635
0795
1601
6670
G.Sáu
209
047
630
G.Bảy
79
89
93
72

Bắc Ninh - 06/01/16

0123456789
5240
4120
4950
6670
630
9461
1601
72
7463
2563
93
6874
3265
0635
0795
2186
047
8627
0048
3018
9388
7598
1668
3409
209
79
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
89851
G.Nhất
25333
G.Nhì
51792
04401
G.Ba
83906
75998
35491
08039
08401
03436
G.Tư
2772
0537
7225
4696
G.Năm
6786
7671
3455
4982
1960
7282
G.Sáu
285
281
951
G.Bảy
15
28
49
26

Quảng Ninh - 05/01/16

0123456789
1960
4401
5491
8401
7671
281
951
9851
1792
2772
4982
7282
5333
7225
3455
285
15
3906
3436
4696
6786
26
0537
5998
28
8039
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
25261
G.Nhất
80476
G.Nhì
89108
73385
G.Ba
69712
26544
39410
67751
22795
13565
G.Tư
5423
2836
7200
3861
G.Năm
0666
7090
9032
5141
2303
3021
G.Sáu
536
951
284
G.Bảy
82
67
11
31

Hà Nội - 04/01/16

0123456789
9410
7200
7090
7751
3861
5141
3021
951
11
31
5261
9712
9032
82
5423
2303
6544
284
3385
2795
3565
0476
2836
0666
536
67
9108
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
97311
G.Nhất
29361
G.Nhì
81837
61300
G.Ba
46477
68420
09962
55600
41796
41511
G.Tư
9763
6763
9369
1872
G.Năm
7432
7794
6075
3676
8719
0475
G.Sáu
554
751
787
G.Bảy
48
46
08
24

Thái Bình - 03/01/16

0123456789
1300
8420
5600
9361
1511
751
7311
9962
1872
7432
9763
6763
7794
554
24
6075
0475
1796
3676
46
1837
6477
787
48
08
9369
8719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
13142
G.Nhất
31732
G.Nhì
67035
37866
G.Ba
94516
72149
36602
32018
55243
98922
G.Tư
4584
7047
5451
3223
G.Năm
2562
1499
7232
8820
2875
8153
G.Sáu
019
275
411
G.Bảy
34
51
89
98

Nam Định - 02/01/16

0123456789
8820
5451
411
51
1732
6602
8922
2562
7232
3142
5243
3223
8153
4584
34
7035
2875
275
7866
4516
7047
2018
98
2149
1499
019
89
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1