• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB 7AF17AF8AF4AF
90033
G.Nhất
57625
G.Nhì
90856
03760
G.Ba
31950
68364
47229
79109
15484
88959
G.Tư
3094
9765
9738
1738
G.Năm
6646
6327
6332
7229
8038
7449
G.Sáu
804
974
264
G.Bảy
56
92
97
50

Nam Định - 06/02/16

0123456789
3760
1950
50
6332
92
0033
8364
5484
3094
804
974
264
7625
9765
0856
6646
56
6327
97
9738
1738
8038
7229
9109
8959
7229
7449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 7AE1AE14AE
97783
G.Nhất
88924
G.Nhì
41080
35745
G.Ba
44486
47788
93204
04478
73213
40974
G.Tư
2277
1677
2761
5122
G.Năm
8966
5337
8147
7952
9238
7575
G.Sáu
505
473
393
G.Bảy
31
40
81
13

Hải Phòng - 05/02/16

0123456789
1080
40
2761
31
81
5122
7952
3213
473
393
13
7783
8924
3204
0974
5745
7575
505
4486
8966
2277
1677
5337
8147
7788
4478
9238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
31058
G.Nhất
47744
G.Nhì
89936
98925
G.Ba
79839
03673
67684
20769
34806
43608
G.Tư
9059
9292
4555
8379
G.Năm
0119
2967
1528
3576
1673
7980
G.Sáu
672
964
323
G.Bảy
15
52
50
88

Hà Nội - 04/02/16

0123456789
7980
50
9292
672
52
3673
1673
323
7744
7684
964
8925
4555
15
9936
4806
3576
2967
3608
1528
88
1058
9839
0769
9059
8379
0119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
84175
G.Nhất
01236
G.Nhì
78344
06556
G.Ba
25194
12568
93189
00270
88832
52195
G.Tư
8493
4133
7355
6968
G.Năm
6562
8939
9967
5493
5198
5434
G.Sáu
634
074
418
G.Bảy
01
07
60
34

Bắc Ninh - 03/02/16

0123456789
0270
60
01
8832
6562
8493
4133
5493
8344
5194
5434
634
074
34
2195
7355
4175
1236
6556
9967
07
2568
6968
5198
418
3189
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 10AB4AB8AB
72537
G.Nhất
00714
G.Nhì
52114
03413
G.Ba
20400
19728
81207
48313
00657
54204
G.Tư
8633
9788
8683
8520
G.Năm
2239
7442
6918
2755
7771
4259
G.Sáu
131
877
736
G.Bảy
72
50
13
43

Quảng Ninh - 02/02/16

0123456789
0400
8520
50
7771
131
7442
72
3413
8313
8633
8683
13
43
0714
2114
4204
2755
736
1207
0657
877
2537
9728
9788
6918
2239
4259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
47619
G.Nhất
56087
G.Nhì
00492
74099
G.Ba
96062
39377
21271
66280
84023
75438
G.Tư
2320
9952
8617
4941
G.Năm
1854
6952
0736
1103
1063
3439
G.Sáu
644
309
453
G.Bảy
90
96
28
89

Hà Nội - 01/02/16

0123456789
6280
2320
90
1271
4941
0492
6062
9952
6952
4023
1103
1063
453
1854
644
0736
96
6087
9377
8617
5438
28
4099
3439
309
89
7619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
46739
G.Nhất
27415
G.Nhì
15271
79261
G.Ba
09361
57607
70171
53625
33329
23511
G.Tư
8798
9184
0650
3178
G.Năm
9161
6229
1561
1480
0098
9987
G.Sáu
510
514
131
G.Bảy
74
38
51
70

Thái Bình - 31/01/16

0123456789
0650
1480
510
70
5271
9261
9361
0171
3511
9161
1561
131
51
9184
514
74
7415
3625
7607
9987
8798
3178
0098
38
3329
6229
6739
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1