• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 05:43:54 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
83363
G.Nhất
40806
G.Nhì
03523
71612
G.Ba
36480
81851
50657
08525
02160
25077
G.Tư
0507
6408
7263
8915
G.Năm
6974
3214
1394
7444
5802
5445
G.Sáu
491
611
764
G.Bảy
00
74
93
47

Hải Phòng - 04/12/15

0123456789
6480
2160
00
1851
491
611
1612
5802
3523
7263
93
3363
6974
3214
1394
7444
764
74
8525
8915
5445
0806
0657
5077
0507
47
6408
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
15390
G.Nhất
71283
G.Nhì
74222
49584
G.Ba
17365
19250
93003
74210
04566
73076
G.Tư
0095
6734
6840
2951
G.Năm
2326
3518
0342
9893
8750
3069
G.Sáu
794
347
769
G.Bảy
90
21
02
68

Hà Nội - 03/12/15

0123456789
9250
4210
6840
8750
90
5390
2951
21
4222
0342
02
1283
3003
9893
9584
6734
794
7365
0095
4566
3076
2326
347
3518
68
3069
769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
90340
G.Nhất
79154
G.Nhì
23237
66173
G.Ba
51455
73419
18215
05602
47238
80323
G.Tư
5414
9417
4722
6547
G.Năm
8928
6985
8740
7756
2030
9763
G.Sáu
824
602
552
G.Bảy
21
62
68
97

Bắc Ninh - 02/12/15

0123456789
8740
2030
0340
21
5602
4722
602
552
62
6173
0323
9763
9154
5414
824
1455
8215
6985
7756
3237
9417
6547
97
7238
8928
68
3419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
83078
G.Nhất
17752
G.Nhì
46431
82975
G.Ba
42738
02446
55599
68062
15822
78017
G.Tư
0315
0649
4664
6980
G.Năm
2252
9701
3055
9396
9905
3867
G.Sáu
762
205
061
G.Bảy
89
56
12
49

Quảng Ninh - 01/12/15

0123456789
6980
6431
9701
061
7752
8062
5822
2252
762
12
4664
2975
0315
3055
9905
205
2446
9396
56
8017
3867
2738
3078
5599
0649
89
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
20754
G.Nhất
19070
G.Nhì
55911
70964
G.Ba
00536
15779
85524
56830
74623
17022
G.Tư
3947
8501
6425
4634
G.Năm
6014
1134
4491
9066
8989
2490
G.Sáu
406
248
110
G.Bảy
01
87
72
70

Hà Nội - 30/11/15

0123456789
9070
6830
2490
110
70
5911
8501
4491
01
7022
72
4623
0964
5524
4634
6014
1134
0754
6425
0536
9066
406
3947
87
248
5779
8989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
07314
G.Nhất
56931
G.Nhì
19810
81553
G.Ba
80773
08923
48913
31108
18625
89488
G.Tư
0084
5956
4434
0665
G.Năm
9635
8509
2178
3247
1502
6840
G.Sáu
533
708
516
G.Bảy
00
67
58
25

Thái Bình - 29/11/15

0123456789
9810
6840
00
6931
1502
1553
0773
8923
8913
533
0084
4434
7314
8625
0665
9635
25
5956
516
3247
67
1108
9488
2178
708
58
8509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
52446
G.Nhất
08516
G.Nhì
80320
84693
G.Ba
16325
60481
79742
62088
07544
61643
G.Tư
5877
3127
2356
8061
G.Năm
3268
9033
4781
1784
3366
9208
G.Sáu
499
248
236
G.Bảy
26
35
95
79

Nam Định - 28/11/15

0123456789
0320
0481
8061
4781
9742
4693
1643
9033
7544
1784
6325
35
95
8516
2356
3366
236
26
2446
5877
3127
2088
3268
9208
248
499
79
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1