• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 04:21:17 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
57747
G.Nhất
69116
G.Nhì
23812
05571
G.Ba
06075
66235
41937
58855
53500
60887
G.Tư
1820
6543
4932
5858
G.Năm
4111
7599
5965
0974
9837
4250
G.Sáu
351
464
015
G.Bảy
83
40
73
27

Hà Nội - 04/04/16

0123456789
3500
1820
4250
40
5571
4111
351
3812
4932
6543
83
73
0974
464
6075
6235
8855
5965
015
9116
1937
0887
9837
27
7747
5858
7599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
27895
G.Nhất
46190
G.Nhì
26656
86571
G.Ba
50158
19441
90237
23942
94086
30368
G.Tư
5596
0116
0114
1595
G.Năm
0580
7695
5912
7114
4313
3472
G.Sáu
504
117
453
G.Bảy
16
82
89
73

Thái Bình - 03/04/16

0123456789
6190
0580
6571
9441
3942
5912
3472
82
4313
453
73
0114
7114
504
1595
7695
7895
6656
4086
5596
0116
16
0237
117
0158
0368
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
79373
G.Nhất
62591
G.Nhì
86644
97901
G.Ba
77819
32894
46554
37519
72995
01119
G.Tư
5721
2978
8958
5924
G.Năm
0524
4069
7796
6867
3620
0440
G.Sáu
200
571
922
G.Bảy
28
90
52
92

Nam Định - 02/04/16

0123456789
3620
0440
200
90
2591
7901
5721
571
922
52
92
9373
6644
2894
6554
5924
0524
2995
7796
6867
2978
8958
28
7819
7519
1119
4069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 9CE2CE12CE
92332
G.Nhất
29426
G.Nhì
34603
38772
G.Ba
24528
14747
97730
45088
57831
33256
G.Tư
4360
2806
6646
6990
G.Năm
5647
1121
2182
8819
9134
4511
G.Sáu
144
409
559
G.Bảy
40
90
27
28

Hải Phòng - 01/04/16

0123456789
7730
4360
6990
40
90
7831
1121
4511
8772
2182
2332
4603
9134
144
9426
3256
2806
6646
4747
5647
27
4528
5088
28
8819
409
559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
44978
G.Nhất
73215
G.Nhì
82427
36611
G.Ba
76060
40660
86345
45924
56671
71630
G.Tư
0758
3402
9364
1785
G.Năm
7102
8923
0292
2521
6344
1319
G.Sáu
208
927
825
G.Bảy
38
96
69
64

Hà Nội - 31/03/16

0123456789
6060
0660
1630
6611
6671
2521
3402
7102
0292
8923
5924
9364
6344
64
3215
6345
1785
825
96
2427
927
0758
208
38
4978
1319
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
61692
G.Nhất
28637
G.Nhì
09163
02051
G.Ba
91446
97338
26001
78262
93596
41118
G.Tư
0998
4068
0417
5949
G.Năm
0124
4309
1949
4843
0000
0897
G.Sáu
626
520
744
G.Bảy
32
48
21
06

Bắc Ninh - 30/03/16

0123456789
0000
520
2051
6001
21
8262
32
1692
9163
4843
0124
744
1446
3596
626
06
8637
0417
0897
7338
1118
0998
4068
48
5949
4309
1949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 13CB2CB9CB
40184
G.Nhất
01579
G.Nhì
99245
36655
G.Ba
15837
86516
68457
13020
89039
63726
G.Tư
1022
8779
8465
8619
G.Năm
8924
4009
3520
1860
6120
6027
G.Sáu
879
997
401
G.Bảy
01
21
27
79

Quảng Ninh - 29/03/16

0123456789
3020
3520
1860
6120
401
01
21
1022
8924
0184
9245
6655
8465
6516
3726
5837
8457
6027
997
27
1579
9039
8779
8619
4009
879
79
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1