• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc hôm nay: 25/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 13BC10BC5BC
74704
G.Nhất
37092
G.Nhì
95660
26833
G.Ba
74618
93561
67148
55620
15605
03434
G.Tư
9857
8915
8667
3251
G.Năm
0027
2948
1913
2362
6801
1829
G.Sáu
773
556
743
G.Bảy
57
63
81
28

Hải Phòng - 04/03/16

0123456789
5660
5620
3561
3251
6801
81
7092
2362
6833
1913
773
743
63
3434
4704
5605
8915
556
9857
8667
0027
57
4618
7148
2948
28
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
59194
G.Nhất
50388
G.Nhì
77850
11086
G.Ba
56884
03101
02635
58917
99442
30748
G.Tư
9824
2162
6071
8259
G.Năm
8114
7286
9966
7251
6545
1760
G.Sáu
023
038
026
G.Bảy
86
08
58
57

Hà Nội - 03/03/16

0123456789
7850
1760
3101
6071
7251
9442
2162
023
6884
9824
8114
9194
2635
6545
1086
7286
9966
026
86
8917
57
0388
0748
038
08
58
8259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
47167
G.Nhất
47475
G.Nhì
29866
53598
G.Ba
10427
68369
65776
44139
86163
88197
G.Tư
6737
7675
5965
1740
G.Năm
9051
8926
7713
1407
1401
9376
G.Sáu
119
173
839
G.Bảy
07
10
64
74

Bắc Ninh - 02/03/16

0123456789
1740
10
9051
1401
6163
7713
173
64
74
7475
7675
5965
9866
5776
8926
9376
0427
8197
6737
1407
07
7167
3598
8369
4139
119
839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 4AZ1AZ6AZ
47739
G.Nhất
28493
G.Nhì
87011
37680
G.Ba
17611
08501
43708
93832
74276
75080
G.Tư
1704
5826
9616
5495
G.Năm
8476
6638
6091
6377
2504
0970
G.Sáu
338
238
527
G.Bảy
83
91
01
05

Quảng Ninh - 01/03/16

0123456789
7680
5080
0970
7011
7611
8501
6091
91
01
3832
8493
83
1704
2504
5495
05
4276
5826
9616
8476
6377
527
3708
6638
338
238
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
36733
G.Nhất
79340
G.Nhì
37823
63797
G.Ba
94615
66748
76154
42292
51982
13465
G.Tư
4071
8524
5749
3051
G.Năm
4177
2404
4669
4927
5563
1124
G.Sáu
235
095
814
G.Bảy
95
45
16
06

Hà Nội - 29/02/16

0123456789
9340
4071
3051
2292
1982
7823
5563
6733
6154
8524
2404
1124
814
4615
3465
235
095
95
45
16
06
3797
4177
4927
6748
5749
4669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
46648
G.Nhất
50553
G.Nhì
91127
89896
G.Ba
19045
52478
14684
22508
42742
99364
G.Tư
7344
9196
4057
2126
G.Năm
7170
3911
7311
5786
5717
9508
G.Sáu
799
364
197
G.Bảy
44
74
33
36

Thái Bình - 28/02/16

0123456789
7170
3911
7311
2742
0553
33
4684
9364
7344
364
44
74
9045
9896
9196
2126
5786
36
1127
4057
5717
197
2478
2508
9508
6648
799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
46409
G.Nhất
09365
G.Nhì
83587
60495
G.Ba
10119
65318
18477
01450
35611
50529
G.Tư
8982
7210
7508
1006
G.Năm
8175
4895
9439
9115
6404
5746
G.Sáu
721
820
044
G.Bảy
85
95
52
41

Nam Định - 27/02/16

0123456789
1450
7210
820
5611
721
41
8982
52
6404
044
9365
0495
8175
4895
9115
85
95
1006
5746
3587
8477
5318
7508
0119
0529
9439
6409
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1