• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 04:06:39 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
25261
G.Nhất
80476
G.Nhì
89108
73385
G.Ba
69712
26544
39410
67751
22795
13565
G.Tư
5423
2836
7200
3861
G.Năm
0666
7090
9032
5141
2303
3021
G.Sáu
536
951
284
G.Bảy
82
67
11
31

Hà Nội - 04/01/16

0123456789
9410
7200
7090
7751
3861
5141
3021
951
11
31
5261
9712
9032
82
5423
2303
6544
284
3385
2795
3565
0476
2836
0666
536
67
9108
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
97311
G.Nhất
29361
G.Nhì
81837
61300
G.Ba
46477
68420
09962
55600
41796
41511
G.Tư
9763
6763
9369
1872
G.Năm
7432
7794
6075
3676
8719
0475
G.Sáu
554
751
787
G.Bảy
48
46
08
24

Thái Bình - 03/01/16

0123456789
1300
8420
5600
9361
1511
751
7311
9962
1872
7432
9763
6763
7794
554
24
6075
0475
1796
3676
46
1837
6477
787
48
08
9369
8719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
13142
G.Nhất
31732
G.Nhì
67035
37866
G.Ba
94516
72149
36602
32018
55243
98922
G.Tư
4584
7047
5451
3223
G.Năm
2562
1499
7232
8820
2875
8153
G.Sáu
019
275
411
G.Bảy
34
51
89
98

Nam Định - 02/01/16

0123456789
8820
5451
411
51
1732
6602
8922
2562
7232
3142
5243
3223
8153
4584
34
7035
2875
275
7866
4516
7047
2018
98
2149
1499
019
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
52552
G.Nhất
56247
G.Nhì
84402
15788
G.Ba
06060
22520
39216
26435
51168
06334
G.Tư
9032
2187
5037
1935
G.Năm
5704
9718
1378
8009
0896
7197
G.Sáu
488
376
768
G.Bảy
78
72
17
16

Hải Phòng - 01/01/16

0123456789
6060
2520
4402
9032
72
2552
6334
5704
6435
1935
9216
0896
376
16
6247
2187
5037
7197
17
5788
1168
9718
1378
488
768
78
8009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
89356
G.Nhất
89709
G.Nhì
15106
18827
G.Ba
09023
61912
64176
15336
23340
32247
G.Tư
9642
6984
4808
9494
G.Năm
6836
4115
3415
7988
4769
0540
G.Sáu
300
206
385
G.Bảy
58
87
94
13

Hà Nội - 31/12/15

0123456789
3340
0540
300
1912
9642
9023
13
6984
9494
94
4115
3415
385
5106
4176
5336
6836
206
9356
8827
2247
87
4808
7988
58
9709
4769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
59778
G.Nhất
66393
G.Nhì
88732
13662
G.Ba
27292
51624
67961
98956
99761
40091
G.Tư
8853
5354
7408
8757
G.Năm
2334
3122
0591
0218
4343
5571
G.Sáu
386
592
751
G.Bảy
50
03
56
65

Bắc Ninh - 30/12/15

0123456789
50
7961
9761
0091
0591
5571
751
8732
3662
7292
3122
592
6393
8853
4343
03
1624
5354
2334
65
8956
386
56
8757
7408
0218
9778
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
48196
G.Nhất
51613
G.Nhì
50265
50146
G.Ba
36699
35359
65073
13379
24116
53104
G.Tư
8629
1851
2847
4926
G.Năm
4929
6863
7175
1216
9785
0736
G.Sáu
096
566
148
G.Bảy
74
65
69
08

Quảng Ninh - 29/12/15

0123456789
1851
1613
5073
6863
3104
74
0265
7175
9785
65
0146
4116
4926
1216
0736
096
566
8196
2847
148
08
6699
5359
3379
8629
4929
69
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1