• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 02:02:56 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
47167
G.Nhất
47475
G.Nhì
29866
53598
G.Ba
10427
68369
65776
44139
86163
88197
G.Tư
6737
7675
5965
1740
G.Năm
9051
8926
7713
1407
1401
9376
G.Sáu
119
173
839
G.Bảy
07
10
64
74

Bắc Ninh - 02/03/16

0123456789
1740
10
9051
1401
6163
7713
173
64
74
7475
7675
5965
9866
5776
8926
9376
0427
8197
6737
1407
07
7167
3598
8369
4139
119
839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 4AZ1AZ6AZ
47739
G.Nhất
28493
G.Nhì
87011
37680
G.Ba
17611
08501
43708
93832
74276
75080
G.Tư
1704
5826
9616
5495
G.Năm
8476
6638
6091
6377
2504
0970
G.Sáu
338
238
527
G.Bảy
83
91
01
05

Quảng Ninh - 01/03/16

0123456789
7680
5080
0970
7011
7611
8501
6091
91
01
3832
8493
83
1704
2504
5495
05
4276
5826
9616
8476
6377
527
3708
6638
338
238
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
36733
G.Nhất
79340
G.Nhì
37823
63797
G.Ba
94615
66748
76154
42292
51982
13465
G.Tư
4071
8524
5749
3051
G.Năm
4177
2404
4669
4927
5563
1124
G.Sáu
235
095
814
G.Bảy
95
45
16
06

Hà Nội - 29/02/16

0123456789
9340
4071
3051
2292
1982
7823
5563
6733
6154
8524
2404
1124
814
4615
3465
235
095
95
45
16
06
3797
4177
4927
6748
5749
4669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
46648
G.Nhất
50553
G.Nhì
91127
89896
G.Ba
19045
52478
14684
22508
42742
99364
G.Tư
7344
9196
4057
2126
G.Năm
7170
3911
7311
5786
5717
9508
G.Sáu
799
364
197
G.Bảy
44
74
33
36

Thái Bình - 28/02/16

0123456789
7170
3911
7311
2742
0553
33
4684
9364
7344
364
44
74
9045
9896
9196
2126
5786
36
1127
4057
5717
197
2478
2508
9508
6648
799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
46409
G.Nhất
09365
G.Nhì
83587
60495
G.Ba
10119
65318
18477
01450
35611
50529
G.Tư
8982
7210
7508
1006
G.Năm
8175
4895
9439
9115
6404
5746
G.Sáu
721
820
044
G.Bảy
85
95
52
41

Nam Định - 27/02/16

0123456789
1450
7210
820
5611
721
41
8982
52
6404
044
9365
0495
8175
4895
9115
85
95
1006
5746
3587
8477
5318
7508
0119
0529
9439
6409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 8AV12AV13AV
33639
G.Nhất
08729
G.Nhì
11158
03828
G.Ba
60293
31717
32417
93984
30712
16759
G.Tư
0594
6880
7412
7009
G.Năm
8406
8603
9349
7098
1307
3539
G.Sáu
046
027
559
G.Bảy
64
29
30
94

Hải Phòng - 26/02/16

0123456789
6880
30
0712
7412
0293
8603
3984
0594
64
94
8406
046
1717
2417
1307
027
1158
3828
7098
8729
6759
7009
9349
3539
559
29
3639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
15452
G.Nhất
34726
G.Nhì
39382
02013
G.Ba
61966
08969
39836
80785
93623
51789
G.Tư
8895
7155
8526
5803
G.Năm
0555
3160
5530
5065
0750
8037
G.Sáu
220
879
175
G.Bảy
31
81
55
63

Hà Nội - 25/02/16

0123456789
3160
5530
0750
220
31
81
9382
5452
2013
3623
5803
63
0785
8895
7155
0555
5065
175
55
4726
1966
9836
8526
8037
8969
1789
879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1