• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
13142
G.Nhất
31732
G.Nhì
67035
37866
G.Ba
94516
72149
36602
32018
55243
98922
G.Tư
4584
7047
5451
3223
G.Năm
2562
1499
7232
8820
2875
8153
G.Sáu
019
275
411
G.Bảy
34
51
89
98

Nam Định - 02/01/16

0123456789
8820
5451
411
51
1732
6602
8922
2562
7232
3142
5243
3223
8153
4584
34
7035
2875
275
7866
4516
7047
2018
98
2149
1499
019
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
52552
G.Nhất
56247
G.Nhì
84402
15788
G.Ba
06060
22520
39216
26435
51168
06334
G.Tư
9032
2187
5037
1935
G.Năm
5704
9718
1378
8009
0896
7197
G.Sáu
488
376
768
G.Bảy
78
72
17
16

Hải Phòng - 01/01/16

0123456789
6060
2520
4402
9032
72
2552
6334
5704
6435
1935
9216
0896
376
16
6247
2187
5037
7197
17
5788
1168
9718
1378
488
768
78
8009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
89356
G.Nhất
89709
G.Nhì
15106
18827
G.Ba
09023
61912
64176
15336
23340
32247
G.Tư
9642
6984
4808
9494
G.Năm
6836
4115
3415
7988
4769
0540
G.Sáu
300
206
385
G.Bảy
58
87
94
13

Hà Nội - 31/12/15

0123456789
3340
0540
300
1912
9642
9023
13
6984
9494
94
4115
3415
385
5106
4176
5336
6836
206
9356
8827
2247
87
4808
7988
58
9709
4769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
59778
G.Nhất
66393
G.Nhì
88732
13662
G.Ba
27292
51624
67961
98956
99761
40091
G.Tư
8853
5354
7408
8757
G.Năm
2334
3122
0591
0218
4343
5571
G.Sáu
386
592
751
G.Bảy
50
03
56
65

Bắc Ninh - 30/12/15

0123456789
50
7961
9761
0091
0591
5571
751
8732
3662
7292
3122
592
6393
8853
4343
03
1624
5354
2334
65
8956
386
56
8757
7408
0218
9778
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
48196
G.Nhất
51613
G.Nhì
50265
50146
G.Ba
36699
35359
65073
13379
24116
53104
G.Tư
8629
1851
2847
4926
G.Năm
4929
6863
7175
1216
9785
0736
G.Sáu
096
566
148
G.Bảy
74
65
69
08

Quảng Ninh - 29/12/15

0123456789
1851
1613
5073
6863
3104
74
0265
7175
9785
65
0146
4116
4926
1216
0736
096
566
8196
2847
148
08
6699
5359
3379
8629
4929
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
46328
G.Nhất
63644
G.Nhì
41962
37333
G.Ba
72351
76789
77428
09449
47699
97042
G.Tư
7376
9072
5364
4397
G.Năm
6800
5226
9157
2720
3825
8933
G.Sáu
923
531
826
G.Bảy
08
99
84
11

Hà Nội - 28/12/15

0123456789
6800
2720
2351
531
11
1962
7042
9072
7333
8933
923
3644
5364
84
3825
7376
5226
826
4397
9157
7428
08
6328
6789
9449
7699
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
49017
G.Nhất
44049
G.Nhì
33776
02417
G.Ba
44579
18423
20347
28500
40789
90974
G.Tư
9236
1333
4264
4399
G.Năm
4844
7611
9920
3758
8764
0761
G.Sáu
371
537
901
G.Bảy
35
17
67
93

Thái Bình - 27/12/15

0123456789
8500
9920
7611
0761
371
901
8423
1333
93
0974
4264
4844
8764
35
3776
9236
2417
0347
537
17
67
9017
3758
4049
4579
0789
4399
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1