• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Còn 13:12:28 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB
47619
G.Nhất
56087
G.Nhì
00492
74099
G.Ba
96062
39377
21271
66280
84023
75438
G.Tư
2320
9952
8617
4941
G.Năm
1854
6952
0736
1103
1063
3439
G.Sáu
644
309
453
G.Bảy
90
96
28
89

Hà Nội - 01/02/16

0123456789
6280
2320
90
1271
4941
0492
6062
9952
6952
4023
1103
1063
453
1854
644
0736
96
6087
9377
8617
5438
28
4099
3439
309
89
7619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
46739
G.Nhất
27415
G.Nhì
15271
79261
G.Ba
09361
57607
70171
53625
33329
23511
G.Tư
8798
9184
0650
3178
G.Năm
9161
6229
1561
1480
0098
9987
G.Sáu
510
514
131
G.Bảy
74
38
51
70

Thái Bình - 31/01/16

0123456789
0650
1480
510
70
5271
9261
9361
0171
3511
9161
1561
131
51
9184
514
74
7415
3625
7607
9987
8798
3178
0098
38
3329
6229
6739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
68158
G.Nhất
53828
G.Nhì
56456
24357
G.Ba
56959
47452
09223
57973
65564
77168
G.Tư
6202
6439
1255
5559
G.Năm
6007
8131
8385
0108
1007
2905
G.Sáu
416
077
252
G.Bảy
47
66
07
20

Nam Định - 30/01/16

0123456789
20
8131
7452
6202
252
9223
7973
5564
1255
8385
2905
6456
416
66
4357
6007
1007
077
47
07
3828
7168
0108
8158
6959
6439
5559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
76011
G.Nhất
79702
G.Nhì
23731
23648
G.Ba
43766
64124
11986
58419
59792
45638
G.Tư
9562
4624
1661
8481
G.Năm
1592
4879
3824
0065
1690
9554
G.Sáu
529
988
872
G.Bảy
21
54
90
80

Hải Phòng - 29/01/16

0123456789
1690
90
80
3731
1661
8481
21
6011
9702
9792
9562
1592
872
4124
4624
3824
9554
54
0065
3766
1986
3648
5638
988
8419
4879
529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB
12792
G.Nhất
30951
G.Nhì
99703
21978
G.Ba
00999
92929
09221
33971
90858
55982
G.Tư
2686
5306
6029
8463
G.Năm
4428
9926
0245
5262
6956
9525
G.Sáu
808
551
152
G.Bảy
33
24
63
09

Hà Nội - 28/01/16

0123456789
0951
9221
3971
551
5982
5262
152
2792
9703
8463
33
63
24
0245
9525
2686
5306
9926
6956
1978
0858
4428
808
0999
2929
6029
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
11201
G.Nhất
39303
G.Nhì
50907
33306
G.Ba
51550
59727
17828
36333
35503
35910
G.Tư
5919
3212
1678
9466
G.Năm
3912
1392
5364
8422
5439
9083
G.Sáu
947
552
933
G.Bảy
60
92
31
48

Bắc Ninh - 27/01/16

0123456789
1550
5910
60
31
1201
3212
3912
1392
8422
552
92
9303
6333
5503
9083
933
5364
3306
9466
0907
9727
947
7828
1678
48
5919
5439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
76605
G.Nhất
16203
G.Nhì
13575
46499
G.Ba
99695
54466
31949
06307
49316
87188
G.Tư
0304
3729
7997
2738
G.Năm
5279
6035
7635
0332
6432
7384
G.Sáu
352
885
593
G.Bảy
81
98
67
24

Quảng Ninh - 26/01/16

0123456789
81
0332
6432
352
6203
593
0304
7384
24
3575
9695
6035
7635
885
6605
4466
9316
6307
7997
67
7188
2738
98
6499
1949
3729
5279
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1