• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Bắc » Bấm Xem!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ nămHà Nội
ĐB 2LB12LB8LB
39821
G.Nhất
37601
G.Nhì
62483
21786
G.Ba
97054
60010
81587
37137
99570
55932
G.Tư
9053
3737
4801
3827
G.Năm
5758
8229
3732
5243
9494
5545
G.Sáu
814
505
683
G.Bảy
75
84
26
88

Hà Nội - 20/10/16

0123456789
0010
9570
7601
4801
9821
5932
3732
2483
9053
5243
683
7054
9494
814
84
5545
505
75
1786
26
1587
7137
3737
3827
5758
88
8229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 13LA1LA15LA
42683
G.Nhất
68439
G.Nhì
83246
88570
G.Ba
60559
38705
39649
37783
03475
13140
G.Tư
8139
2053
8558
1604
G.Năm
5820
8494
1865
2753
6846
6891
G.Sáu
490
597
581
G.Bảy
05
59
49
44

Bắc Ninh - 19/10/16

0123456789
8570
3140
5820
490
6891
581
7783
2053
2753
2683
1604
8494
44
8705
3475
1865
05
3246
6846
597
8558
8439
0559
9649
8139
59
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 11KZ7KZ3KZ
65206
G.Nhất
90314
G.Nhì
37514
12220
G.Ba
77101
81850
40881
00239
89218
09203
G.Tư
8246
5348
9978
2914
G.Năm
1238
3100
7370
5432
0307
9779
G.Sáu
437
348
503
G.Bảy
87
28
04
95

Quảng Ninh - 18/10/16

0123456789
2220
1850
3100
7370
7101
0881
5432
9203
503
0314
7514
2914
04
95
8246
5206
0307
437
87
9218
5348
9978
1238
348
28
0239
9779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.lotoxoso.com
Thứ haiHà Nội
ĐB 15KY10KY12KY
78953
G.Nhất
27434
G.Nhì
53407
07580
G.Ba
49412
53691
18528
78310
49236
97533
G.Tư
2242
5205
2312
7185
G.Năm
4994
6264
5355
7591
6976
0853
G.Sáu
631
074
619
G.Bảy
55
64
49
95

Hà Nội - 17/10/16

0123456789
7580
8310
3691
7591
631
9412
2242
2312
7533
0853
8953
7434
4994
6264
074
64
5205
7185
5355
55
95
9236
6976
3407
8528
619
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.lotoxoso.com
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 11KX14KX15KX
87787
G.Nhất
63947
G.Nhì
42557
05096
G.Ba
73640
81349
96517
56986
55138
65882
G.Tư
7290
3650
3853
7071
G.Năm
7828
1090
3848
8317
1567
8212
G.Sáu
985
969
929
G.Bảy
68
81
85
76

Thái Bình - 16/10/16

0123456789
3640
7290
3650
1090
7071
81
5882
8212
3853
985
85
5096
6986
76
3947
2557
6517
8317
1567
7787
5138
7828
3848
68
1349
969
929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB 11KW13KW12KW
42118
G.Nhất
39899
G.Nhì
41063
34937
G.Ba
41706
45118
45142
61205
96779
08296
G.Tư
6974
1738
0557
7801
G.Năm
4226
9503
4531
2718
5799
7064
G.Sáu
140
978
965
G.Bảy
52
48
12
68

Nam Định - 15/10/16

0123456789
140
7801
4531
5142
52
12
1063
9503
6974
7064
1205
965
1706
8296
4226
4937
0557
5118
1738
2718
978
48
68
2118
9899
6779
5799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.lotoxoso.com
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 11KV6KV1KV
90809
G.Nhất
60284
G.Nhì
78081
59319
G.Ba
14359
46731
93083
47108
51251
14614
G.Tư
2648
3193
2030
4861
G.Năm
7593
3010
5683
3400
5952
3708
G.Sáu
562
442
895
G.Bảy
64
73
35
96

Hải Phòng - 14/10/16

0123456789
2030
3010
3400
8081
6731
1251
4861
5952
562
442
3083
3193
7593
5683
73
0284
4614
64
895
35
96
7108
2648
3708
9319
4359
0809
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1