• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9D
100N
50
200N
124
400N
1794
3997
9271
1TR
2430
3TR
09835
84268
40682
00716
60484
06045
46076
10TR
45615
60353
20TR
36240
30TR
90350
ĐB
991534

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 27/09/16

0550 53 50
115 16 668
224 776 71
334 35 30 882 84
440 45 994 97

Vũng Tàu - 27/09/16

0123456789
50
2430
6240
0350
9271
0682
0353
124
1794
0484
1534
9835
6045
5615
0716
6076
3997
4268
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9C
100N
69
200N
451
400N
2991
2098
1383
1TR
7189
3TR
21587
92658
34993
72159
32055
13760
56910
10TR
02365
87582
20TR
82286
30TR
94440
ĐB
889824

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 20/09/16

0558 59 55 51
110 665 60 69
224 7
3886 82 87 89 83
440 993 91 98

Vũng Tàu - 20/09/16

0123456789
3760
6910
4440
451
2991
7582
1383
4993
9824
2055
2365
2286
1587
2098
2658
69
7189
2159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9B
100N
11
200N
286
400N
1459
7799
7119
1TR
3814
3TR
48017
14240
56773
15327
99604
80954
17164
10TR
92169
37221
20TR
18477
30TR
93829
ĐB
579344

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 13/09/16

004 554 59
117 14 19 11 669 64
229 21 27 777 73
3886
444 40 999

Vũng Tàu - 13/09/16

0123456789
4240
11
7221
6773
3814
9604
0954
7164
9344
286
8017
5327
8477
1459
7799
7119
2169
3829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9A
100N
62
200N
079
400N
0114
8281
6332
1TR
0979
3TR
06139
50346
00492
25182
80411
47943
44503
10TR
21627
46420
20TR
25374
30TR
21160
ĐB
142595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 06/09/16

003 5
111 14 660 62
227 20 774 79 79
339 32 882 81
446 43 995 92

Vũng Tàu - 06/09/16

0123456789
6420
1160
8281
0411
62
6332
0492
5182
7943
4503
0114
5374
2595
0346
1627
079
0979
6139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8E
100N
30
200N
198
400N
6675
7888
2813
1TR
7480
3TR
21480
59419
46678
44863
19043
12314
04662
10TR
85080
36687
20TR
51706
30TR
28027
ĐB
126773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 30/08/16

006 5
119 14 13 663 62
227 773 78 75
330 880 87 80 80 88
443 998

Vũng Tàu - 30/08/16

0123456789
30
7480
1480
5080
4662
2813
4863
9043
6773
2314
6675
1706
6687
8027
198
7888
6678
9419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8D
100N
50
200N
592
400N
0200
0253
0786
1TR
0891
3TR
96532
12111
27264
27964
26843
24097
95955
10TR
29878
17066
20TR
22209
30TR
36793
ĐB
982419

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 23/08/16

009 00 555 53 50
119 11 666 64 64
2778
332 886
443 993 97 91 92

Vũng Tàu - 23/08/16

0123456789
50
0200
0891
2111
592
6532
0253
6843
6793
7264
7964
5955
0786
7066
4097
9878
2209
2419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8C
100N
82
200N
247
400N
7855
7770
7572
1TR
8421
3TR
98927
30043
83005
14767
24991
42844
15284
10TR
75317
52889
20TR
76423
30TR
81959
ĐB
059293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 16/08/16

005 559 55
117 667
223 27 21 770 72
3889 84 82
443 44 47 993 91

Vũng Tàu - 16/08/16

0123456789
7770
8421
4991
82
7572
0043
6423
9293
2844
5284
7855
3005
247
8927
4767
5317
2889
1959
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1