• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5D
100N
48
200N
358
400N
7882
7233
4729
1TR
6115
3TR
34508
22473
69716
53386
02649
01859
46134
10TR
82157
68600
20TR
92080
30TR
95909
ĐB
061934

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 24/05/16

009 00 08 557 59 58
116 15 6
229 773
334 34 33 880 86 82
449 48 9

Vũng Tàu - 24/05/16

0123456789
8600
2080
7882
7233
2473
6134
1934
6115
9716
3386
2157
48
358
4508
4729
2649
1859
5909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5C
100N
35
200N
883
400N
0721
5432
4525
1TR
5223
3TR
05605
13328
82996
38800
68758
18897
36021
10TR
20788
12651
20TR
60091
30TR
24640
ĐB
669321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 17/05/16

005 00 551 58
16
221 28 21 23 21 25 7
332 35 888 83
440 991 96 97

Vũng Tàu - 17/05/16

0123456789
8800
4640
0721
6021
2651
0091
9321
5432
883
5223
35
4525
5605
2996
8897
3328
8758
0788
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5B
100N
18
200N
086
400N
3766
0522
6652
1TR
4265
3TR
44121
10942
91897
41162
67001
80249
54706
10TR
19455
54301
20TR
93972
30TR
30796
ĐB
503746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 10/05/16

001 01 06 555 52
118 662 65 66
221 22 772
3886
446 42 49 996 97

Vũng Tàu - 10/05/16

0123456789
4121
7001
4301
0522
6652
0942
1162
3972
4265
9455
086
3766
4706
0796
3746
1897
18
0249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5A
100N
09
200N
450
400N
7180
5571
2512
1TR
5846
3TR
77590
32938
71137
36757
66336
04740
44840
10TR
24940
52081
20TR
31421
30TR
29954
ĐB
877434

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 03/05/16

009 554 57 50
112 6
221 771
334 38 37 36 881 80
440 40 40 46 990

Vũng Tàu - 03/05/16

0123456789
450
7180
7590
4740
4840
4940
5571
2081
1421
2512
9954
7434
5846
6336
1137
6757
2938
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 4D
100N
74
200N
387
400N
3556
6528
0182
1TR
8174
3TR
99929
77040
90596
09906
45501
16633
22846
10TR
57258
67867
20TR
50842
30TR
33753
ĐB
629966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 26/04/16

006 01 553 58 56
1666 67
229 28 774 74
333 882 87
442 40 46 996

Vũng Tàu - 26/04/16

0123456789
7040
5501
0182
0842
6633
3753
74
8174
3556
0596
9906
2846
9966
387
7867
6528
7258
9929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 4C
100N
45
200N
284
400N
7605
4787
8433
1TR
2641
3TR
97986
97806
04615
71357
58838
06980
09856
10TR
19334
84209
20TR
31163
30TR
82279
ĐB
250033

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 19/04/16

009 06 05 557 56
115 663
2779
333 34 38 33 886 80 87 84
441 45 9

Vũng Tàu - 19/04/16

0123456789
6980
2641
8433
1163
0033
284
9334
45
7605
4615
7986
7806
9856
4787
1357
8838
4209
2279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 4B
100N
78
200N
410
400N
8579
5780
1002
1TR
4463
3TR
26264
75610
29938
69443
42100
12108
99502
10TR
92605
13697
20TR
48585
30TR
06572
ĐB
399812

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 12/04/16

005 00 08 02 02 5
112 10 10 664 63
2772 79 78
338 885 80
443 997

Vũng Tàu - 12/04/16

0123456789
410
5780
5610
2100
1002
9502
6572
9812
4463
9443
6264
2605
8585
3697
78
9938
2108
8579
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1