• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6C
100N
78
200N
208
400N
3493
5112
1917
1TR
3368
3TR
29070
57069
70214
37498
28516
79585
55414
10TR
78806
64441
20TR
94589
30TR
33841
ĐB
517196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 21/06/16

006 08 5
114 16 14 12 17 669 68
2770 78
3889 85
441 41 996 98 93

Vũng Tàu - 21/06/16

0123456789
9070
4441
3841
5112
3493
0214
5414
9585
8516
8806
7196
1917
78
208
3368
7498
7069
4589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6B
100N
67
200N
392
400N
4780
0595
7304
1TR
2491
3TR
24381
16116
81249
90662
16169
29164
10766
10TR
22650
40598
20TR
47571
30TR
02672
ĐB
184799

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 14/06/16

004 550
116 662 69 64 66 67
2772 71
3881 80
449 999 98 91 95 92

Vũng Tàu - 14/06/16

0123456789
4780
2650
2491
4381
7571
392
0662
2672
7304
9164
0595
6116
0766
67
0598
1249
6169
4799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6A
100N
63
200N
417
400N
0456
6191
2687
1TR
0968
3TR
59178
22210
52796
13039
86074
17893
87212
10TR
35950
19991
20TR
97096
30TR
05279
ĐB
100312

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 07/06/16

0550 56
112 10 12 17 668 63
2779 78 74
339 887
4996 91 96 93 91

Vũng Tàu - 07/06/16

0123456789
2210
5950
6191
9991
7212
0312
63
7893
6074
0456
2796
7096
417
2687
0968
9178
3039
5279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5E
100N
70
200N
677
400N
2230
4239
7028
1TR
9845
3TR
16588
68455
74535
53859
22789
03528
80894
10TR
20181
89442
20TR
93047
30TR
69717
ĐB
285276

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 31/05/16

0555 59
117 6
228 28 776 77 70
335 30 39 881 88 89
447 42 45 994

Vũng Tàu - 31/05/16

0123456789
70
2230
0181
9442
0894
9845
8455
4535
5276
677
3047
9717
7028
6588
3528
4239
3859
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5D
100N
48
200N
358
400N
7882
7233
4729
1TR
6115
3TR
34508
22473
69716
53386
02649
01859
46134
10TR
82157
68600
20TR
92080
30TR
95909
ĐB
061934

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 24/05/16

009 00 08 557 59 58
116 15 6
229 773
334 34 33 880 86 82
449 48 9

Vũng Tàu - 24/05/16

0123456789
8600
2080
7882
7233
2473
6134
1934
6115
9716
3386
2157
48
358
4508
4729
2649
1859
5909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5C
100N
35
200N
883
400N
0721
5432
4525
1TR
5223
3TR
05605
13328
82996
38800
68758
18897
36021
10TR
20788
12651
20TR
60091
30TR
24640
ĐB
669321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 17/05/16

005 00 551 58
16
221 28 21 23 21 25 7
332 35 888 83
440 991 96 97

Vũng Tàu - 17/05/16

0123456789
8800
4640
0721
6021
2651
0091
9321
5432
883
5223
35
4525
5605
2996
8897
3328
8758
0788
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5B
100N
18
200N
086
400N
3766
0522
6652
1TR
4265
3TR
44121
10942
91897
41162
67001
80249
54706
10TR
19455
54301
20TR
93972
30TR
30796
ĐB
503746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 10/05/16

001 01 06 555 52
118 662 65 66
221 22 772
3886
446 42 49 996 97

Vũng Tàu - 10/05/16

0123456789
4121
7001
4301
0522
6652
0942
1162
3972
4265
9455
086
3766
4706
0796
3746
1897
18
0249
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1