• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 7C
100N
37
200N
250
400N
2858
9769
9808
1TR
1738
3TR
61792
95303
49409
90628
26068
91984
44717
10TR
18153
78712
20TR
77603
30TR
67473
ĐB
242368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 19/07/16

003 03 09 08 553 58 50
112 17 668 68 69
228 773
338 37 884
4992

Vũng Tàu - 19/07/16

0123456789
250
1792
8712
5303
8153
7603
7473
1984
37
4717
2858
9808
1738
0628
6068
2368
9769
9409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 7B
100N
38
200N
918
400N
1221
7456
8713
1TR
3557
3TR
21849
19481
66610
10593
51965
41889
28234
10TR
74136
11286
20TR
14592
30TR
62633
ĐB
527458

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 12/07/16

0558 57 56
110 13 18 665
221 7
333 36 34 38 886 81 89
449 992 93

Vũng Tàu - 12/07/16

0123456789
6610
1221
9481
4592
8713
0593
2633
8234
1965
7456
4136
1286
3557
38
918
7458
1849
1889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 7A
100N
16
200N
782
400N
4308
2162
2794
1TR
7939
3TR
36711
41338
29247
02002
99363
48084
17561
10TR
06576
66919
20TR
25709
30TR
18584
ĐB
733038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 05/07/16

009 02 08 5
119 11 16 663 61 62
2776
338 38 39 884 84 82
447 994

Vũng Tàu - 05/07/16

0123456789
6711
7561
782
2162
2002
9363
2794
8084
8584
16
6576
9247
4308
1338
3038
7939
6919
5709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6D
100N
40
200N
090
400N
2475
2799
9573
1TR
7145
3TR
92934
52760
57483
51362
39421
21789
71726
10TR
93306
28036
20TR
48816
30TR
25258
ĐB
858890

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 28/06/16

006 558
116 660 62
221 26 775 73
336 34 883 89
445 40 990 99 90

Vũng Tàu - 28/06/16

0123456789
40
090
2760
8890
9421
1362
9573
7483
2934
2475
7145
1726
3306
8036
8816
5258
2799
1789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6C
100N
78
200N
208
400N
3493
5112
1917
1TR
3368
3TR
29070
57069
70214
37498
28516
79585
55414
10TR
78806
64441
20TR
94589
30TR
33841
ĐB
517196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 21/06/16

006 08 5
114 16 14 12 17 669 68
2770 78
3889 85
441 41 996 98 93

Vũng Tàu - 21/06/16

0123456789
9070
4441
3841
5112
3493
0214
5414
9585
8516
8806
7196
1917
78
208
3368
7498
7069
4589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6B
100N
67
200N
392
400N
4780
0595
7304
1TR
2491
3TR
24381
16116
81249
90662
16169
29164
10766
10TR
22650
40598
20TR
47571
30TR
02672
ĐB
184799

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 14/06/16

004 550
116 662 69 64 66 67
2772 71
3881 80
449 999 98 91 95 92

Vũng Tàu - 14/06/16

0123456789
4780
2650
2491
4381
7571
392
0662
2672
7304
9164
0595
6116
0766
67
0598
1249
6169
4799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6A
100N
63
200N
417
400N
0456
6191
2687
1TR
0968
3TR
59178
22210
52796
13039
86074
17893
87212
10TR
35950
19991
20TR
97096
30TR
05279
ĐB
100312

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 07/06/16

0550 56
112 10 12 17 668 63
2779 78 74
339 887
4996 91 96 93 91

Vũng Tàu - 07/06/16

0123456789
2210
5950
6191
9991
7212
0312
63
7893
6074
0456
2796
7096
417
2687
0968
9178
3039
5279
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1