• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Đang chờ xổ số Vũng Tàu lúc 16:13': 25/10/2016. Còn 14:53:46 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 10C
100N
73
200N
084
400N
6524
5682
5071
1TR
4769
3TR
16103
23076
39712
16850
58228
30147
68533
10TR
46634
96114
20TR
92872
30TR
02499
ĐB
820213

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 18/10/16

003 550
113 14 12 669
228 24 772 76 71 73
334 33 882 84
447 999

Vũng Tàu - 18/10/16

0123456789
6850
5071
5682
9712
2872
73
6103
8533
0213
084
6524
6634
6114
3076
0147
8228
4769
2499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 10B
100N
43
200N
852
400N
6941
6475
3172
1TR
7754
3TR
67310
61253
84275
66439
23134
42609
83646
10TR
23553
83644
20TR
52990
30TR
55966
ĐB
513802

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 11/10/16

002 09 553 53 54 52
110 666
2775 75 72
339 34 8
444 46 41 43 990

Vũng Tàu - 11/10/16

0123456789
7310
2990
6941
852
3172
3802
43
1253
3553
7754
3134
3644
6475
4275
3646
5966
6439
2609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 10A
100N
70
200N
090
400N
7327
6147
0101
1TR
3219
3TR
73290
73629
44422
89617
20828
35273
46068
10TR
92452
30649
20TR
26849
30TR
65170
ĐB
685396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 04/10/16

001 552
117 19 668
229 22 28 27 770 73 70
38
449 49 47 996 90 90

Vũng Tàu - 04/10/16

0123456789
70
090
3290
5170
0101
4422
2452
5273
5396
7327
6147
9617
0828
6068
3219
3629
0649
6849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9D
100N
50
200N
124
400N
1794
3997
9271
1TR
2430
3TR
09835
84268
40682
00716
60484
06045
46076
10TR
45615
60353
20TR
36240
30TR
90350
ĐB
991534

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 27/09/16

0550 53 50
115 16 668
224 776 71
334 35 30 882 84
440 45 994 97

Vũng Tàu - 27/09/16

0123456789
50
2430
6240
0350
9271
0682
0353
124
1794
0484
1534
9835
6045
5615
0716
6076
3997
4268
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9C
100N
69
200N
451
400N
2991
2098
1383
1TR
7189
3TR
21587
92658
34993
72159
32055
13760
56910
10TR
02365
87582
20TR
82286
30TR
94440
ĐB
889824

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 20/09/16

0558 59 55 51
110 665 60 69
224 7
3886 82 87 89 83
440 993 91 98

Vũng Tàu - 20/09/16

0123456789
3760
6910
4440
451
2991
7582
1383
4993
9824
2055
2365
2286
1587
2098
2658
69
7189
2159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9B
100N
11
200N
286
400N
1459
7799
7119
1TR
3814
3TR
48017
14240
56773
15327
99604
80954
17164
10TR
92169
37221
20TR
18477
30TR
93829
ĐB
579344

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 13/09/16

004 554 59
117 14 19 11 669 64
229 21 27 777 73
3886
444 40 999

Vũng Tàu - 13/09/16

0123456789
4240
11
7221
6773
3814
9604
0954
7164
9344
286
8017
5327
8477
1459
7799
7119
2169
3829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9A
100N
62
200N
079
400N
0114
8281
6332
1TR
0979
3TR
06139
50346
00492
25182
80411
47943
44503
10TR
21627
46420
20TR
25374
30TR
21160
ĐB
142595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 06/09/16

003 5
111 14 660 62
227 20 774 79 79
339 32 882 81
446 43 995 92

Vũng Tàu - 06/09/16

0123456789
6420
1160
8281
0411
62
6332
0492
5182
7943
4503
0114
5374
2595
0346
1627
079
0979
6139
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1