• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Đang chờ xổ số Vũng Tàu lúc 16:13': 25/10/2016. Còn 09:34:53 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8C
100N
82
200N
247
400N
7855
7770
7572
1TR
8421
3TR
98927
30043
83005
14767
24991
42844
15284
10TR
75317
52889
20TR
76423
30TR
81959
ĐB
059293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 16/08/16

005 559 55
117 667
223 27 21 770 72
3889 84 82
443 44 47 993 91

Vũng Tàu - 16/08/16

0123456789
7770
8421
4991
82
7572
0043
6423
9293
2844
5284
7855
3005
247
8927
4767
5317
2889
1959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8B
100N
69
200N
337
400N
0165
0867
7155
1TR
7032
3TR
76951
92877
35966
71288
55934
56250
80627
10TR
90869
89421
20TR
26345
30TR
19380
ĐB
378773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 09/08/16

0551 50 55
1669 66 65 67 69
221 27 773 77
334 32 37 880 88
445 9

Vũng Tàu - 09/08/16

0123456789
6250
9380
6951
9421
7032
8773
5934
0165
7155
6345
5966
337
0867
2877
0627
1288
69
0869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8A
100N
12
200N
437
400N
6509
7605
1857
1TR
9888
3TR
53500
45052
96754
25092
38957
92995
21558
10TR
76073
46356
20TR
46530
30TR
11717
ĐB
487424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 02/08/16

000 09 05 556 52 54 57 58 57
117 12 6
224 773
330 37 888
4992 95

Vũng Tàu - 02/08/16

0123456789
3500
6530
12
5052
5092
6073
6754
7424
7605
2995
6356
437
1857
8957
1717
9888
1558
6509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 7D
100N
99
200N
319
400N
8664
3946
1729
1TR
7740
3TR
03256
89619
84991
83111
06302
69579
20599
10TR
07138
54006
20TR
06935
30TR
23647
ĐB
286262

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 26/07/16

006 02 556
119 11 19 662 64
229 779
335 38 8
447 40 46 991 99 99

Vũng Tàu - 26/07/16

0123456789
7740
4991
3111
6302
6262
8664
6935
3946
3256
4006
3647
7138
99
319
1729
9619
9579
0599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 7C
100N
37
200N
250
400N
2858
9769
9808
1TR
1738
3TR
61792
95303
49409
90628
26068
91984
44717
10TR
18153
78712
20TR
77603
30TR
67473
ĐB
242368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 19/07/16

003 03 09 08 553 58 50
112 17 668 68 69
228 773
338 37 884
4992

Vũng Tàu - 19/07/16

0123456789
250
1792
8712
5303
8153
7603
7473
1984
37
4717
2858
9808
1738
0628
6068
2368
9769
9409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 7B
100N
38
200N
918
400N
1221
7456
8713
1TR
3557
3TR
21849
19481
66610
10593
51965
41889
28234
10TR
74136
11286
20TR
14592
30TR
62633
ĐB
527458

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 12/07/16

0558 57 56
110 13 18 665
221 7
333 36 34 38 886 81 89
449 992 93

Vũng Tàu - 12/07/16

0123456789
6610
1221
9481
4592
8713
0593
2633
8234
1965
7456
4136
1286
3557
38
918
7458
1849
1889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 7A
100N
16
200N
782
400N
4308
2162
2794
1TR
7939
3TR
36711
41338
29247
02002
99363
48084
17561
10TR
06576
66919
20TR
25709
30TR
18584
ĐB
733038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 05/07/16

009 02 08 5
119 11 16 663 61 62
2776
338 38 39 884 84 82
447 994

Vũng Tàu - 05/07/16

0123456789
6711
7561
782
2162
2002
9363
2794
8084
8584
16
6576
9247
4308
1338
3038
7939
6919
5709
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1