• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9A
100N
62
200N
079
400N
0114
8281
6332
1TR
0979
3TR
06139
50346
00492
25182
80411
47943
44503
10TR
21627
46420
20TR
25374
30TR
21160
ĐB
142595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 06/09/16

003 5
111 14 660 62
227 20 774 79 79
339 32 882 81
446 43 995 92

Vũng Tàu - 06/09/16

0123456789
6420
1160
8281
0411
62
6332
0492
5182
7943
4503
0114
5374
2595
0346
1627
079
0979
6139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8E
100N
30
200N
198
400N
6675
7888
2813
1TR
7480
3TR
21480
59419
46678
44863
19043
12314
04662
10TR
85080
36687
20TR
51706
30TR
28027
ĐB
126773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 30/08/16

006 5
119 14 13 663 62
227 773 78 75
330 880 87 80 80 88
443 998

Vũng Tàu - 30/08/16

0123456789
30
7480
1480
5080
4662
2813
4863
9043
6773
2314
6675
1706
6687
8027
198
7888
6678
9419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8D
100N
50
200N
592
400N
0200
0253
0786
1TR
0891
3TR
96532
12111
27264
27964
26843
24097
95955
10TR
29878
17066
20TR
22209
30TR
36793
ĐB
982419

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 23/08/16

009 00 555 53 50
119 11 666 64 64
2778
332 886
443 993 97 91 92

Vũng Tàu - 23/08/16

0123456789
50
0200
0891
2111
592
6532
0253
6843
6793
7264
7964
5955
0786
7066
4097
9878
2209
2419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8C
100N
82
200N
247
400N
7855
7770
7572
1TR
8421
3TR
98927
30043
83005
14767
24991
42844
15284
10TR
75317
52889
20TR
76423
30TR
81959
ĐB
059293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 16/08/16

005 559 55
117 667
223 27 21 770 72
3889 84 82
443 44 47 993 91

Vũng Tàu - 16/08/16

0123456789
7770
8421
4991
82
7572
0043
6423
9293
2844
5284
7855
3005
247
8927
4767
5317
2889
1959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8B
100N
69
200N
337
400N
0165
0867
7155
1TR
7032
3TR
76951
92877
35966
71288
55934
56250
80627
10TR
90869
89421
20TR
26345
30TR
19380
ĐB
378773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 09/08/16

0551 50 55
1669 66 65 67 69
221 27 773 77
334 32 37 880 88
445 9

Vũng Tàu - 09/08/16

0123456789
6250
9380
6951
9421
7032
8773
5934
0165
7155
6345
5966
337
0867
2877
0627
1288
69
0869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8A
100N
12
200N
437
400N
6509
7605
1857
1TR
9888
3TR
53500
45052
96754
25092
38957
92995
21558
10TR
76073
46356
20TR
46530
30TR
11717
ĐB
487424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 02/08/16

000 09 05 556 52 54 57 58 57
117 12 6
224 773
330 37 888
4992 95

Vũng Tàu - 02/08/16

0123456789
3500
6530
12
5052
5092
6073
6754
7424
7605
2995
6356
437
1857
8957
1717
9888
1558
6509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 7D
100N
99
200N
319
400N
8664
3946
1729
1TR
7740
3TR
03256
89619
84991
83111
06302
69579
20599
10TR
07138
54006
20TR
06935
30TR
23647
ĐB
286262

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 26/07/16

006 02 556
119 11 19 662 64
229 779
335 38 8
447 40 46 991 99 99

Vũng Tàu - 26/07/16

0123456789
7740
4991
3111
6302
6262
8664
6935
3946
3256
4006
3647
7138
99
319
1729
9619
9579
0599
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1