• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL31
100N
76
200N
483
400N
6024
6949
7191
1TR
2008
3TR
67583
03935
75867
27251
80450
43599
56986
10TR
42408
30018
20TR
41691
30TR
60233
ĐB
655397

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 29/07/16

008 08 551 50
118 667
224 776
333 35 883 86 83
449 997 91 99 91

Vĩnh Long - 29/07/16

0123456789
0450
7191
7251
1691
483
7583
0233
6024
3935
76
6986
5867
5397
2008
2408
0018
6949
3599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL30
100N
00
200N
343
400N
2857
4436
5662
1TR
3997
3TR
39698
22139
73625
03133
02806
00733
18837
10TR
18745
99166
20TR
94239
30TR
74062
ĐB
811156

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 22/07/16

006 00 556 57
1662 66 62
225 7
339 39 33 33 37 36 8
445 43 998 97

Vĩnh Long - 22/07/16

0123456789
00
5662
4062
343
3133
0733
3625
8745
4436
2806
9166
1156
2857
3997
8837
9698
2139
4239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL29
100N
13
200N
978
400N
6463
5966
5134
1TR
2905
3TR
10625
52763
55033
67753
01685
65707
56860
10TR
50037
56924
20TR
36333
30TR
63200
ĐB
652197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 15/07/16

000 07 05 553
113 663 60 63 66
224 25 778
333 37 33 34 885
4997

Vĩnh Long - 15/07/16

0123456789
6860
3200
13
6463
2763
5033
7753
6333
5134
6924
2905
0625
1685
5966
5707
0037
2197
978
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL28
100N
60
200N
385
400N
5789
9651
3098
1TR
2891
3TR
93583
11869
93234
72740
86220
07526
30537
10TR
12386
19482
20TR
69556
30TR
10705
ĐB
266214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 08/07/16

005 556 51
114 669 60
220 26 7
334 37 886 82 83 89 85
440 991 98

Vĩnh Long - 08/07/16

0123456789
60
2740
6220
9651
2891
9482
3583
3234
6214
385
0705
7526
2386
9556
0537
3098
5789
1869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL27
100N
70
200N
976
400N
5017
8780
4166
1TR
4493
3TR
45466
79301
52038
87272
35520
59307
94251
10TR
37121
64493
20TR
90200
30TR
71094
ĐB
678520

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 01/07/16

000 01 07 551
117 666 66
220 21 20 772 76 70
338 880
4994 93 93

Vĩnh Long - 01/07/16

0123456789
70
8780
5520
0200
8520
9301
4251
7121
7272
4493
4493
1094
976
4166
5466
5017
9307
2038
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL26
100N
37
200N
298
400N
3583
8534
8241
1TR
9629
3TR
61103
62508
02223
65539
61729
09945
52644
10TR
72414
72696
20TR
03632
30TR
15071
ĐB
539266

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 24/06/16

003 08 5
114 666
223 29 29 771
332 39 34 37 883
445 44 41 996 98

Vĩnh Long - 24/06/16

0123456789
8241
5071
3632
3583
1103
2223
8534
2644
2414
9945
2696
9266
37
298
2508
9629
5539
1729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL25
100N
25
200N
283
400N
4169
5193
9176
1TR
7505
3TR
15008
61849
33866
39378
10781
84351
39733
10TR
10108
84374
20TR
58849
30TR
08201
ĐB
198260

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 17/06/16

001 08 08 05 551
1660 66 69
225 774 78 76
333 881 83
449 49 993

Vĩnh Long - 17/06/16

0123456789
8260
0781
4351
8201
283
5193
9733
4374
25
7505
9176
3866
5008
9378
0108
4169
1849
8849
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1