• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL24
100N
69
200N
996
400N
9041
2935
1969
1TR
2784
3TR
26134
12321
77386
52005
31710
71146
80307
10TR
67909
05997
20TR
48236
30TR
16357
ĐB
303903

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 10/06/16

003 09 05 07 557
110 669 69
221 7
336 34 35 886 84
446 41 997 96

Vĩnh Long - 10/06/16

0123456789
1710
9041
2321
3903
2784
6134
2935
2005
996
7386
1146
8236
0307
5997
6357
69
1969
7909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL23
100N
13
200N
739
400N
2937
4359
8122
1TR
9606
3TR
53830
86103
56293
44574
19429
08882
47769
10TR
71097
89755
20TR
78478
30TR
19767
ĐB
318037

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 03/06/16

003 06 555 59
113 667 69
229 22 778 74
337 30 37 39 882
4997 93

Vĩnh Long - 03/06/16

0123456789
3830
8122
8882
13
6103
6293
4574
9755
9606
2937
1097
9767
8037
8478
739
4359
9429
7769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL22
100N
30
200N
502
400N
8200
6059
7041
1TR
9225
3TR
75865
20465
23246
22992
64545
59282
99373
10TR
00516
21549
20TR
15128
30TR
43869
ĐB
885330

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 27/05/16

000 02 559
116 669 65 65
228 25 773
330 30 882
449 46 45 41 992

Vĩnh Long - 27/05/16

0123456789
30
8200
5330
7041
502
2992
9282
9373
9225
5865
0465
4545
3246
0516
5128
6059
1549
3869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL21
100N
36
200N
950
400N
4506
5124
4666
1TR
4292
3TR
25448
83060
83100
69616
79725
45909
31370
10TR
10765
23236
20TR
83616
30TR
04403
ĐB
438043

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 20/05/16

003 00 09 06 550
116 16 665 60 66
225 24 770
336 36 8
443 48 992

Vĩnh Long - 20/05/16

0123456789
950
3060
3100
1370
4292
4403
8043
5124
9725
0765
36
4506
4666
9616
3236
3616
5448
5909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL20
100N
53
200N
818
400N
7922
8147
2152
1TR
7662
3TR
28496
88365
84706
67901
71058
24242
77774
10TR
10383
74027
20TR
37735
30TR
05623
ĐB
079129

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 13/05/16

006 01 558 52 53
118 665 62
229 23 27 22 774
335 883
442 47 996

Vĩnh Long - 13/05/16

0123456789
7901
7922
2152
7662
4242
53
0383
5623
7774
8365
7735
8496
4706
8147
4027
818
1058
9129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL19
100N
47
200N
863
400N
5051
8787
8452
1TR
1167
3TR
84087
06292
35318
58239
54247
01805
51840
10TR
28977
23441
20TR
45642
30TR
86123
ĐB
022580

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 06/05/16

005 551 52
118 667 63
223 777
339 880 87 87
442 41 47 40 47 992

Vĩnh Long - 06/05/16

0123456789
1840
2580
5051
3441
8452
6292
5642
863
6123
1805
47
8787
1167
4087
4247
8977
5318
8239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL18
100N
14
200N
228
400N
2294
5773
8735
1TR
9613
3TR
85595
26153
48467
97629
54893
27236
79894
10TR
05395
29767
20TR
67710
30TR
57503
ĐB
379918

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 29/04/16

003 553
118 10 13 14 667 67
229 28 773
336 35 8
4995 95 93 94 94

Vĩnh Long - 29/04/16

0123456789
7710
5773
9613
6153
4893
7503
14
2294
9894
8735
5595
5395
7236
8467
9767
228
9918
7629
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1