• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL36
100N
52
200N
187
400N
2362
0863
2860
1TR
2324
3TR
77744
60201
45617
60296
89341
21629
47020
10TR
04911
72940
20TR
38951
30TR
31413
ĐB
559903

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 02/09/16

003 01 551 52
113 11 17 662 63 60
229 20 24 7
3887
440 44 41 996

Vĩnh Long - 02/09/16

0123456789
2860
7020
2940
0201
9341
4911
8951
52
2362
0863
1413
9903
2324
7744
0296
187
5617
1629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL35
100N
22
200N
633
400N
2979
6159
2707
1TR
3275
3TR
99145
48734
13128
98179
61025
83501
02453
10TR
65674
33196
20TR
11504
30TR
91680
ĐB
197653

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 26/08/16

004 01 07 553 53 59
16
228 25 22 774 79 75 79
334 33 880
445 996

Vĩnh Long - 26/08/16

0123456789
1680
3501
22
633
2453
7653
8734
5674
1504
3275
9145
1025
3196
2707
3128
2979
6159
8179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL34
100N
11
200N
403
400N
5864
7097
3713
1TR
9799
3TR
06422
30038
27422
81012
02367
20242
82719
10TR
77909
11260
20TR
14339
30TR
21084
ĐB
296368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 19/08/16

009 03 5
112 19 13 11 668 60 67 64
222 22 7
339 38 884
442 999 97

Vĩnh Long - 19/08/16

0123456789
1260
11
6422
7422
1012
0242
403
3713
5864
1084
7097
2367
0038
6368
9799
2719
7909
4339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL33
100N
85
200N
725
400N
0363
3729
7844
1TR
7341
3TR
09919
69360
57454
55355
10002
25162
05483
10TR
13400
38425
20TR
75036
30TR
87518
ĐB
009520

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 12/08/16

000 02 554 55
118 19 660 62 63
220 25 29 25 7
336 883 85
441 44 9

Vĩnh Long - 12/08/16

0123456789
9360
3400
9520
7341
0002
5162
0363
5483
7844
7454
85
725
5355
8425
5036
7518
3729
9919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL32
100N
63
200N
277
400N
4688
0035
0149
1TR
3466
3TR
62951
48417
71720
36327
57821
55845
77607
10TR
14844
14527
20TR
56745
30TR
81433
ĐB
081841

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 05/08/16

007 551
117 666 63
227 20 27 21 777
333 35 888
441 45 44 45 49 9

Vĩnh Long - 05/08/16

0123456789
1720
2951
7821
1841
63
1433
4844
0035
5845
6745
3466
277
8417
6327
7607
4527
4688
0149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL31
100N
76
200N
483
400N
6024
6949
7191
1TR
2008
3TR
67583
03935
75867
27251
80450
43599
56986
10TR
42408
30018
20TR
41691
30TR
60233
ĐB
655397

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 29/07/16

008 08 551 50
118 667
224 776
333 35 883 86 83
449 997 91 99 91

Vĩnh Long - 29/07/16

0123456789
0450
7191
7251
1691
483
7583
0233
6024
3935
76
6986
5867
5397
2008
2408
0018
6949
3599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL30
100N
00
200N
343
400N
2857
4436
5662
1TR
3997
3TR
39698
22139
73625
03133
02806
00733
18837
10TR
18745
99166
20TR
94239
30TR
74062
ĐB
811156

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 22/07/16

006 00 556 57
1662 66 62
225 7
339 39 33 33 37 36 8
445 43 998 97

Vĩnh Long - 22/07/16

0123456789
00
5662
4062
343
3133
0733
3625
8745
4436
2806
9166
1156
2857
3997
8837
9698
2139
4239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1