• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV30
100N
09
200N
544
400N
3863
0629
0707
1TR
2946
3TR
72785
62836
89596
46405
79299
64574
37165
10TR
25811
64095
20TR
00848
30TR
30641
ĐB
647400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 22/07/16

000 05 07 09 5
111 665 63
229 774
336 885
441 48 46 44 995 96 99

Trà Vinh - 22/07/16

0123456789
7400
5811
0641
3863
544
4574
2785
6405
7165
4095
2946
2836
9596
0707
0848
09
0629
9299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV29
100N
70
200N
316
400N
6836
8831
9286
1TR
0756
3TR
84030
50781
29297
27272
30075
98903
20765
10TR
15362
23083
20TR
02839
30TR
38758
ĐB
865570

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 15/07/16

003 558 56
116 662 65
2770 72 75 70
339 30 36 31 883 81 86
4997

Trà Vinh - 15/07/16

0123456789
70
4030
5570
8831
0781
7272
5362
8903
3083
0075
0765
316
6836
9286
0756
9297
8758
2839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV28
100N
95
200N
061
400N
9792
4427
7321
1TR
4008
3TR
22327
64438
57525
04344
04632
43113
67190
10TR
72137
35047
20TR
27270
30TR
36381
ĐB
903643

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 08/07/16

008 5
113 661
227 25 27 21 770
337 38 32 881
443 47 44 990 92 95

Trà Vinh - 08/07/16

0123456789
7190
7270
061
7321
6381
9792
4632
3113
3643
4344
95
7525
4427
2327
2137
5047
4008
4438
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV27
100N
12
200N
230
400N
8496
7039
8714
1TR
3112
3TR
97257
11907
01726
70217
37200
87003
59336
10TR
23176
93613
20TR
46988
30TR
54988
ĐB
056566

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/07/16

007 00 03 557
113 17 12 14 12 666
226 776
336 39 30 888 88
4996

Trà Vinh - 01/07/16

0123456789
230
7200
12
3112
7003
3613
8714
8496
1726
9336
3176
6566
7257
1907
0217
6988
4988
7039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV26
100N
87
200N
891
400N
7759
2360
0428
1TR
0701
3TR
44161
67630
32114
86551
68965
57345
64420
10TR
48378
95256
20TR
17880
30TR
27140
ĐB
690367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 24/06/16

001 556 51 59
114 667 61 65 60
220 28 778
330 880 87
440 45 991

Trà Vinh - 24/06/16

0123456789
2360
7630
4420
7880
7140
891
0701
4161
6551
2114
8965
7345
5256
87
0367
0428
8378
7759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV25
100N
44
200N
576
400N
7786
7614
3642
1TR
5014
3TR
88749
24071
82682
20054
89841
76121
03224
10TR
65639
79651
20TR
79965
30TR
77684
ĐB
548206

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 17/06/16

006 551 54
114 14 665
221 24 771 76
339 884 82 86
449 41 42 44 9

Trà Vinh - 17/06/16

0123456789
4071
9841
6121
9651
3642
2682
44
7614
5014
0054
3224
7684
9965
576
7786
8206
8749
5639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV24
100N
85
200N
045
400N
5577
7105
3450
1TR
0426
3TR
72502
51521
90158
29447
01715
60442
23098
10TR
96843
92615
20TR
38718
30TR
59396
ĐB
956241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 10/06/16

002 05 558 50
118 15 15 6
221 26 777
3885
441 43 47 42 45 996 98

Trà Vinh - 10/06/16

0123456789
3450
1521
6241
2502
0442
6843
85
045
7105
1715
2615
0426
9396
5577
9447
0158
3098
8718
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1