• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV38
100N
12
200N
009
400N
3002
5898
8599
1TR
8936
3TR
80694
92223
39411
34463
31126
22607
64624
10TR
76767
44454
20TR
66391
30TR
73136
ĐB
380597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 16/09/16

007 02 09 554
111 12 667 63
223 26 24 7
336 36 8
4997 91 94 98 99

Trà Vinh - 16/09/16

0123456789
9411
6391
12
3002
2223
4463
0694
4624
4454
8936
1126
3136
2607
6767
0597
5898
009
8599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV37
100N
98
200N
805
400N
4485
5911
4971
1TR
6729
3TR
68636
61597
24504
15533
30693
93454
53248
10TR
61168
12516
20TR
81413
30TR
10090
ĐB
409694

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 09/09/16

004 05 554
113 16 11 668
229 771
336 33 885
448 994 90 97 93 98

Trà Vinh - 09/09/16

0123456789
0090
5911
4971
5533
0693
1413
4504
3454
9694
805
4485
8636
2516
1597
98
3248
1168
6729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV36
100N
79
200N
133
400N
9435
0315
4205
1TR
6796
3TR
03302
57206
73894
99582
55003
47412
07131
10TR
11168
26267
20TR
97848
30TR
14655
ĐB
124452

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 02/09/16

002 06 03 05 552 55
112 15 668 67
2779
331 35 33 882
448 994 96

Trà Vinh - 02/09/16

0123456789
7131
3302
9582
7412
4452
133
5003
3894
9435
0315
4205
4655
6796
7206
6267
1168
7848
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV35
100N
76
200N
358
400N
1185
4518
9977
1TR
0284
3TR
76099
73944
51870
16350
92366
56938
92395
10TR
91812
27077
20TR
20862
30TR
37563
ĐB
644175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 26/08/16

0550 58
112 18 663 62 66
2775 77 70 77 76
338 884 85
444 999 95

Trà Vinh - 26/08/16

0123456789
1870
6350
1812
0862
7563
0284
3944
1185
2395
4175
76
2366
9977
7077
358
4518
6938
6099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV34
100N
97
200N
186
400N
1384
7149
2662
1TR
4046
3TR
30982
30296
21658
53797
25632
34663
79907
10TR
33080
37645
20TR
57944
30TR
88678
ĐB
581400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 19/08/16

000 07 558
1663 62
2778
332 880 82 84 86
444 45 46 49 996 97 97

Trà Vinh - 19/08/16

0123456789
3080
1400
2662
0982
5632
4663
1384
7944
7645
186
4046
0296
97
3797
9907
1658
8678
7149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV33
100N
14
200N
310
400N
7652
0213
4066
1TR
3063
3TR
42215
72094
56163
30059
61091
48839
15891
10TR
71129
34605
20TR
33265
30TR
54019
ĐB
967999

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 12/08/16

005 559 52
119 15 13 10 14 665 63 63 66
229 7
339 8
4999 94 91 91

Trà Vinh - 12/08/16

0123456789
310
1091
5891
7652
0213
3063
6163
14
2094
2215
4605
3265
4066
0059
8839
1129
4019
7999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV32
100N
24
200N
558
400N
2963
3821
4993
1TR
4527
3TR
73856
85618
50061
79170
05735
89896
26358
10TR
65328
95517
20TR
75969
30TR
81193
ĐB
563214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 05/08/16

0556 58 58
114 17 18 669 61 63
228 27 21 24 770
335 8
4993 96 93

Trà Vinh - 05/08/16

0123456789
9170
3821
0061
2963
4993
1193
24
3214
5735
3856
9896
4527
5517
558
5618
6358
5328
5969
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1