• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV24
100N
85
200N
045
400N
5577
7105
3450
1TR
0426
3TR
72502
51521
90158
29447
01715
60442
23098
10TR
96843
92615
20TR
38718
30TR
59396
ĐB
956241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 10/06/16

002 05 558 50
118 15 15 6
221 26 777
3885
441 43 47 42 45 996 98

Trà Vinh - 10/06/16

0123456789
3450
1521
6241
2502
0442
6843
85
045
7105
1715
2615
0426
9396
5577
9447
0158
3098
8718
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV23
100N
05
200N
718
400N
8643
3039
5191
1TR
6000
3TR
89697
42424
78933
06733
07180
00125
97628
10TR
01762
98479
20TR
96671
30TR
20316
ĐB
988806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 03/06/16

006 00 05 5
116 18 662
224 25 28 771 79
333 33 39 880
443 997 91

Trà Vinh - 03/06/16

0123456789
6000
7180
5191
6671
1762
8643
8933
6733
2424
05
0125
0316
8806
9697
718
7628
3039
8479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV22
100N
94
200N
627
400N
1420
4757
5514
1TR
8476
3TR
86181
75459
00109
48890
88320
40821
72302
10TR
02715
40216
20TR
37139
30TR
20170
ĐB
250932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 27/05/16

009 02 559 57
115 16 14 6
220 21 20 27 770 76
332 39 881
4990 94

Trà Vinh - 27/05/16

0123456789
1420
8890
8320
0170
6181
0821
2302
0932
94
5514
2715
8476
0216
627
4757
5459
0109
7139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV21
100N
04
200N
167
400N
5851
0598
9450
1TR
2730
3TR
73157
06279
76353
95636
00770
72495
71706
10TR
72433
54247
20TR
63313
30TR
61601
ĐB
959073

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 20/05/16

001 06 04 557 53 51 50
113 667
2773 79 70
333 36 30 8
447 995 98

Trà Vinh - 20/05/16

0123456789
9450
2730
0770
5851
1601
6353
2433
3313
9073
04
2495
5636
1706
167
3157
4247
0598
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV20
100N
40
200N
883
400N
6772
8167
0869
1TR
0143
3TR
73160
71698
43496
61378
61421
40814
24960
10TR
03323
47312
20TR
40590
30TR
08173
ĐB
428289

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 13/05/16

05
112 14 660 60 67 69
223 21 773 78 72
3889 83
443 40 990 98 96

Trà Vinh - 13/05/16

0123456789
40
3160
4960
0590
1421
6772
7312
883
0143
3323
8173
0814
3496
8167
1698
1378
0869
8289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV19
100N
56
200N
980
400N
8099
6437
6060
1TR
8254
3TR
00971
71492
78869
16595
11273
95861
76441
10TR
14165
65257
20TR
08967
30TR
04411
ĐB
600646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 06/05/16

0557 54 56
111 667 65 69 61 60
2771 73
337 880
446 41 992 95 99

Trà Vinh - 06/05/16

0123456789
980
6060
0971
5861
6441
4411
1492
1273
8254
6595
4165
56
0646
6437
5257
8967
8099
8869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV18
100N
94
200N
691
400N
2288
6960
4664
1TR
5936
3TR
07084
80470
01222
84470
18648
19791
09699
10TR
69140
18730
20TR
73756
30TR
51923
ĐB
284315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 29/04/16

0556
115 660 64
223 22 770 70
330 36 884 88
440 48 991 99 91 94

Trà Vinh - 29/04/16

0123456789
6960
0470
4470
9140
8730
691
9791
1222
1923
94
4664
7084
4315
5936
3756
2288
8648
9699
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1