• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV28
100N
95
200N
061
400N
9792
4427
7321
1TR
4008
3TR
22327
64438
57525
04344
04632
43113
67190
10TR
72137
35047
20TR
27270
30TR
36381
ĐB
903643

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 08/07/16

008 5
113 661
227 25 27 21 770
337 38 32 881
443 47 44 990 92 95

Trà Vinh - 08/07/16

0123456789
7190
7270
061
7321
6381
9792
4632
3113
3643
4344
95
7525
4427
2327
2137
5047
4008
4438
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV27
100N
12
200N
230
400N
8496
7039
8714
1TR
3112
3TR
97257
11907
01726
70217
37200
87003
59336
10TR
23176
93613
20TR
46988
30TR
54988
ĐB
056566

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 01/07/16

007 00 03 557
113 17 12 14 12 666
226 776
336 39 30 888 88
4996

Trà Vinh - 01/07/16

0123456789
230
7200
12
3112
7003
3613
8714
8496
1726
9336
3176
6566
7257
1907
0217
6988
4988
7039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV26
100N
87
200N
891
400N
7759
2360
0428
1TR
0701
3TR
44161
67630
32114
86551
68965
57345
64420
10TR
48378
95256
20TR
17880
30TR
27140
ĐB
690367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 24/06/16

001 556 51 59
114 667 61 65 60
220 28 778
330 880 87
440 45 991

Trà Vinh - 24/06/16

0123456789
2360
7630
4420
7880
7140
891
0701
4161
6551
2114
8965
7345
5256
87
0367
0428
8378
7759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV25
100N
44
200N
576
400N
7786
7614
3642
1TR
5014
3TR
88749
24071
82682
20054
89841
76121
03224
10TR
65639
79651
20TR
79965
30TR
77684
ĐB
548206

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 17/06/16

006 551 54
114 14 665
221 24 771 76
339 884 82 86
449 41 42 44 9

Trà Vinh - 17/06/16

0123456789
4071
9841
6121
9651
3642
2682
44
7614
5014
0054
3224
7684
9965
576
7786
8206
8749
5639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV24
100N
85
200N
045
400N
5577
7105
3450
1TR
0426
3TR
72502
51521
90158
29447
01715
60442
23098
10TR
96843
92615
20TR
38718
30TR
59396
ĐB
956241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 10/06/16

002 05 558 50
118 15 15 6
221 26 777
3885
441 43 47 42 45 996 98

Trà Vinh - 10/06/16

0123456789
3450
1521
6241
2502
0442
6843
85
045
7105
1715
2615
0426
9396
5577
9447
0158
3098
8718
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV23
100N
05
200N
718
400N
8643
3039
5191
1TR
6000
3TR
89697
42424
78933
06733
07180
00125
97628
10TR
01762
98479
20TR
96671
30TR
20316
ĐB
988806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 03/06/16

006 00 05 5
116 18 662
224 25 28 771 79
333 33 39 880
443 997 91

Trà Vinh - 03/06/16

0123456789
6000
7180
5191
6671
1762
8643
8933
6733
2424
05
0125
0316
8806
9697
718
7628
3039
8479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV22
100N
94
200N
627
400N
1420
4757
5514
1TR
8476
3TR
86181
75459
00109
48890
88320
40821
72302
10TR
02715
40216
20TR
37139
30TR
20170
ĐB
250932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 27/05/16

009 02 559 57
115 16 14 6
220 21 20 27 770 76
332 39 881
4990 94

Trà Vinh - 27/05/16

0123456789
1420
8890
8320
0170
6181
0821
2302
0932
94
5514
2715
8476
0216
627
4757
5459
0109
7139
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1