• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV36
100N
79
200N
133
400N
9435
0315
4205
1TR
6796
3TR
03302
57206
73894
99582
55003
47412
07131
10TR
11168
26267
20TR
97848
30TR
14655
ĐB
124452

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 02/09/16

002 06 03 05 552 55
112 15 668 67
2779
331 35 33 882
448 994 96

Trà Vinh - 02/09/16

0123456789
7131
3302
9582
7412
4452
133
5003
3894
9435
0315
4205
4655
6796
7206
6267
1168
7848
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV35
100N
76
200N
358
400N
1185
4518
9977
1TR
0284
3TR
76099
73944
51870
16350
92366
56938
92395
10TR
91812
27077
20TR
20862
30TR
37563
ĐB
644175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 26/08/16

0550 58
112 18 663 62 66
2775 77 70 77 76
338 884 85
444 999 95

Trà Vinh - 26/08/16

0123456789
1870
6350
1812
0862
7563
0284
3944
1185
2395
4175
76
2366
9977
7077
358
4518
6938
6099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV34
100N
97
200N
186
400N
1384
7149
2662
1TR
4046
3TR
30982
30296
21658
53797
25632
34663
79907
10TR
33080
37645
20TR
57944
30TR
88678
ĐB
581400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 19/08/16

000 07 558
1663 62
2778
332 880 82 84 86
444 45 46 49 996 97 97

Trà Vinh - 19/08/16

0123456789
3080
1400
2662
0982
5632
4663
1384
7944
7645
186
4046
0296
97
3797
9907
1658
8678
7149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV33
100N
14
200N
310
400N
7652
0213
4066
1TR
3063
3TR
42215
72094
56163
30059
61091
48839
15891
10TR
71129
34605
20TR
33265
30TR
54019
ĐB
967999

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 12/08/16

005 559 52
119 15 13 10 14 665 63 63 66
229 7
339 8
4999 94 91 91

Trà Vinh - 12/08/16

0123456789
310
1091
5891
7652
0213
3063
6163
14
2094
2215
4605
3265
4066
0059
8839
1129
4019
7999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV32
100N
24
200N
558
400N
2963
3821
4993
1TR
4527
3TR
73856
85618
50061
79170
05735
89896
26358
10TR
65328
95517
20TR
75969
30TR
81193
ĐB
563214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 05/08/16

0556 58 58
114 17 18 669 61 63
228 27 21 24 770
335 8
4993 96 93

Trà Vinh - 05/08/16

0123456789
9170
3821
0061
2963
4993
1193
24
3214
5735
3856
9896
4527
5517
558
5618
6358
5328
5969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV31
100N
46
200N
234
400N
2390
6645
5842
1TR
7160
3TR
56086
87351
07698
81494
36359
26612
57207
10TR
73689
60741
20TR
12759
30TR
33041
ĐB
378633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 29/07/16

007 559 51 59
112 660
27
333 34 889 86
441 41 45 42 46 998 94 90

Trà Vinh - 29/07/16

0123456789
2390
7160
7351
0741
3041
5842
6612
8633
234
1494
6645
46
6086
7207
7698
6359
3689
2759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV30
100N
09
200N
544
400N
3863
0629
0707
1TR
2946
3TR
72785
62836
89596
46405
79299
64574
37165
10TR
25811
64095
20TR
00848
30TR
30641
ĐB
647400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 22/07/16

000 05 07 09 5
111 665 63
229 774
336 885
441 48 46 44 995 96 99

Trà Vinh - 22/07/16

0123456789
7400
5811
0641
3863
544
4574
2785
6405
7165
4095
2946
2836
9596
0707
0848
09
0629
9299
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1