• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV43
100N
24
200N
834
400N
0044
2797
0252
1TR
4184
3TR
58653
87181
74337
71134
27442
76902
69515
10TR
14424
84522
20TR
21546
30TR
59545
ĐB
991861

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 21/10/16

002 553 52
115 661
224 22 24 7
337 34 34 881 84
445 46 42 44 997

Trà Vinh - 21/10/16

0123456789
7181
1861
0252
7442
6902
4522
8653
24
834
0044
4184
1134
4424
9515
9545
1546
2797
4337
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV42
100N
69
200N
212
400N
7549
4783
6858
1TR
9176
3TR
22748
11406
03984
27756
43701
66636
24214
10TR
07732
39072
20TR
71134
30TR
63022
ĐB
811854

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 14/10/16

006 01 554 56 58
114 12 669
222 772 76
334 32 36 884 83
448 49 9

Trà Vinh - 14/10/16

0123456789
3701
212
7732
9072
3022
4783
3984
4214
1134
1854
9176
1406
7756
6636
6858
2748
69
7549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV41
100N
81
200N
616
400N
6447
4683
0702
1TR
4289
3TR
01077
96951
25730
45305
35063
45490
11483
10TR
00849
39480
20TR
51598
30TR
55859
ĐB
069658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 07/10/16

005 02 558 59 51
116 663
2777
330 880 83 89 83 81
449 47 998 90

Trà Vinh - 07/10/16

0123456789
5730
5490
9480
81
6951
0702
4683
5063
1483
5305
616
6447
1077
1598
9658
4289
0849
5859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV40
100N
93
200N
582
400N
7093
0431
4819
1TR
7267
3TR
07396
76627
95972
76129
68863
49684
49435
10TR
98096
98840
20TR
43309
30TR
46001
ĐB
830447

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 30/09/16

001 09 5
119 663 67
227 29 772
335 31 884 82
447 40 996 96 93 93

Trà Vinh - 30/09/16

0123456789
8840
0431
6001
582
5972
93
7093
8863
9684
9435
7396
8096
7267
6627
0447
4819
6129
3309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV39
100N
80
200N
733
400N
6261
8820
7908
1TR
1631
3TR
02627
01358
55967
66998
57871
96777
80875
10TR
01176
83636
20TR
71688
30TR
12122
ĐB
016615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 23/09/16

008 558
115 667 61
222 27 20 776 71 77 75
336 31 33 888 80
4998

Trà Vinh - 23/09/16

0123456789
80
8820
6261
1631
7871
2122
733
0875
6615
1176
3636
2627
5967
6777
7908
1358
6998
1688
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV38
100N
12
200N
009
400N
3002
5898
8599
1TR
8936
3TR
80694
92223
39411
34463
31126
22607
64624
10TR
76767
44454
20TR
66391
30TR
73136
ĐB
380597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 16/09/16

007 02 09 554
111 12 667 63
223 26 24 7
336 36 8
4997 91 94 98 99

Trà Vinh - 16/09/16

0123456789
9411
6391
12
3002
2223
4463
0694
4624
4454
8936
1126
3136
2607
6767
0597
5898
009
8599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV37
100N
98
200N
805
400N
4485
5911
4971
1TR
6729
3TR
68636
61597
24504
15533
30693
93454
53248
10TR
61168
12516
20TR
81413
30TR
10090
ĐB
409694

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 09/09/16

004 05 554
113 16 11 668
229 771
336 33 885
448 994 90 97 93 98

Trà Vinh - 09/09/16

0123456789
0090
5911
4971
5533
0693
1413
4504
3454
9694
805
4485
8636
2516
1597
98
3248
1168
6729
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1