• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Đang chờ xổ số TP. HCM lúc 16:12': 22/10/2016. Còn 11:14:18 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5E2
100N
25
200N
532
400N
0774
4768
7755
1TR
1983
3TR
73242
33922
48325
31660
28109
60630
94272
10TR
46071
03058
20TR
07323
30TR
12959
ĐB
794626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/05/16

009 559 58 55
1660 68
226 23 22 25 25 771 72 74
330 32 883
442 9

TP. HCM - 30/05/16

0123456789
1660
0630
6071
532
3242
3922
4272
1983
7323
0774
25
7755
8325
4626
4768
3058
8109
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5D7
100N
76
200N
835
400N
4812
9844
0003
1TR
8871
3TR
00044
23894
96910
71526
30055
38518
27483
10TR
21749
09468
20TR
64994
30TR
98670
ĐB
265194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/05/16

003 555
110 18 12 668
226 770 71 76
335 883
449 44 44 994 94 94

TP. HCM - 28/05/16

0123456789
6910
8670
8871
4812
0003
7483
9844
0044
3894
4994
5194
835
0055
76
1526
8518
9468
1749
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5D2
100N
50
200N
552
400N
9398
6536
2112
1TR
8913
3TR
53411
57074
38186
14730
10042
04885
14900
10TR
12069
91882
20TR
37234
30TR
96162
ĐB
095923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/05/16

000 552 50
111 13 12 662 69
223 774
334 30 36 882 86 85
442 998

TP. HCM - 23/05/16

0123456789
50
4730
4900
3411
552
2112
0042
1882
6162
8913
5923
7074
7234
4885
6536
8186
9398
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5C7
100N
80
200N
922
400N
8496
7307
8611
1TR
0327
3TR
83267
71097
75777
81770
84257
48828
09678
10TR
76863
44241
20TR
23338
30TR
47334
ĐB
350862

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/05/16

007 557
111 662 63 67
228 27 22 777 70 78
334 38 880
441 997 96

TP. HCM - 21/05/16

0123456789
80
1770
8611
4241
922
0862
6863
7334
8496
7307
0327
3267
1097
5777
4257
8828
9678
3338
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5C2
100N
01
200N
884
400N
0435
7097
7647
1TR
4233
3TR
17454
94409
04317
08396
97330
58022
53630
10TR
82156
73002
20TR
56828
30TR
89169
ĐB
340673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/05/16

002 09 01 556 54
117 669
228 22 773
330 30 33 35 884
447 996 97

TP. HCM - 16/05/16

0123456789
7330
3630
01
8022
3002
4233
0673
884
7454
0435
8396
2156
7097
7647
4317
6828
4409
9169
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5B7
100N
43
200N
760
400N
5855
8506
0338
1TR
4635
3TR
52357
01805
99251
01257
78863
22322
80229
10TR
48499
87305
20TR
62707
30TR
44322
ĐB
264791

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 14/05/16

007 05 05 06 557 51 57 55
1663 60
222 22 29 7
335 38 8
443 991 99

TP. HCM - 14/05/16

0123456789
760
9251
4791
2322
4322
43
8863
5855
4635
1805
7305
8506
2357
1257
2707
0338
0229
8499
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1