• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 10/12/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7E2
100N
95
200N
754
400N
4192
1758
0200
1TR
0410
3TR
78180
00348
41675
05016
75601
68779
88623
10TR
14416
94716
20TR
33836
30TR
31326
ĐB
688967

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/07/16

001 00 558 54
116 16 16 10 667
226 23 775 79
336 880
448 992 95

TP. HCM - 25/07/16

0123456789
0200
0410
8180
5601
4192
8623
754
95
1675
5016
4416
4716
3836
1326
8967
1758
0348
8779
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7D7
100N
70
200N
163
400N
4506
2814
7417
1TR
7625
3TR
25820
03111
62000
00264
54662
84202
01747
10TR
08710
83732
20TR
54245
30TR
57350
ĐB
262669

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/07/16

000 02 06 550
110 11 14 17 669 64 62 63
220 25 770
332 8
445 47 9

TP. HCM - 23/07/16

0123456789
70
5820
2000
8710
7350
3111
4662
4202
3732
163
2814
0264
7625
4245
4506
7417
1747
2669
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7D2
100N
79
200N
769
400N
9085
7687
1281
1TR
5444
3TR
32738
87181
69957
64381
27638
54964
75413
10TR
66306
55246
20TR
42113
30TR
91495
ĐB
991099

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/07/16

006 557
113 13 664 69
2779
338 38 881 81 85 87 81
446 44 999 95

TP. HCM - 18/07/16

0123456789
1281
7181
4381
5413
2113
5444
4964
9085
1495
6306
5246
7687
9957
2738
7638
79
769
1099
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7C7
100N
32
200N
910
400N
4871
5550
3544
1TR
8930
3TR
41975
92526
02275
41148
42568
97132
96339
10TR
88086
34509
20TR
91050
30TR
47992
ĐB
237029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/07/16

009 550 50
110 668
229 26 775 75 71
332 39 30 32 886
448 44 992

TP. HCM - 16/07/16

0123456789
910
5550
8930
1050
4871
32
7132
7992
3544
1975
2275
2526
8086
1148
2568
6339
4509
7029
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7C2
100N
63
200N
003
400N
0969
6538
4113
1TR
9656
3TR
05099
27819
66013
80561
00798
81368
33567
10TR
47328
62654
20TR
35195
30TR
34585
ĐB
749825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/07/16

003 554 56
119 13 13 661 68 67 69 63
225 28 7
338 885
4995 99 98

TP. HCM - 11/07/16

0123456789
0561
63
003
4113
6013
2654
5195
4585
9825
9656
3567
6538
0798
1368
7328
0969
5099
7819
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7B7
100N
56
200N
299
400N
9163
7053
9004
1TR
9369
3TR
02066
30117
98994
38423
66243
73967
84006
10TR
23901
58058
20TR
44991
30TR
29412
ĐB
730127

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/07/16

001 06 04 558 53 56
112 17 666 67 69 63
227 23 7
38
443 991 94 99

TP. HCM - 09/07/16

0123456789
3901
4991
9412
9163
7053
8423
6243
9004
8994
56
2066
4006
0117
3967
0127
8058
299
9369

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1