• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6D7
100N
94
200N
469
400N
1733
9328
2671
1TR
7611
3TR
05091
66281
27219
96314
32495
97828
48025
10TR
80316
31201
20TR
04852
30TR
77799
ĐB
963112

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/06/16

001 552
112 16 19 14 11 669
228 25 28 771
333 881
4999 91 95 94

TP. HCM - 25/06/16

0123456789
2671
7611
5091
6281
1201
4852
3112
1733
94
6314
2495
8025
0316
9328
7828
469
7219
7799
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6D2
100N
00
200N
941
400N
4006
6475
7869
1TR
8327
3TR
87471
93457
61709
63807
51986
35298
20881
10TR
91291
09777
20TR
05721
30TR
95905
ĐB
826514

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/06/16

005 09 07 06 00 557
114 669
221 27 777 71 75
3886 81
441 991 98

TP. HCM - 20/06/16

0123456789
00
941
7471
0881
1291
5721
6514
6475
5905
4006
1986
8327
3457
3807
9777
5298
7869
1709
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6C7
100N
75
200N
303
400N
5556
8345
3030
1TR
9411
3TR
62602
07512
32909
33555
71535
77088
34496
10TR
47216
85018
20TR
41294
30TR
40206
ĐB
503649

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/06/16

006 02 09 03 555 56
116 18 12 11 6
2775
335 30 888
449 45 994 96

TP. HCM - 18/06/16

0123456789
3030
9411
2602
7512
303
1294
75
8345
3555
1535
5556
4496
7216
0206
7088
5018
2909
3649
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6C2
100N
27
200N
890
400N
6154
4184
7981
1TR
5470
3TR
13968
98708
06837
38504
11345
07549
50611
10TR
01606
91069
20TR
80587
30TR
84241
ĐB
110863

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 13/06/16

006 08 04 554
111 663 69 68
227 770
337 887 84 81
441 45 49 990

TP. HCM - 13/06/16

0123456789
890
5470
7981
0611
4241
0863
6154
4184
8504
1345
1606
27
6837
0587
3968
8708
7549
1069
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6B7
100N
52
200N
349
400N
6932
6657
6096
1TR
7741
3TR
57707
64667
57741
28658
86727
86323
46324
10TR
38305
02883
20TR
78242
30TR
42015
ĐB
130272

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/06/16

005 07 558 57 52
115 667
227 23 24 772
332 883
442 41 41 49 996

TP. HCM - 11/06/16

0123456789
7741
7741
52
6932
8242
0272
6323
2883
6324
8305
2015
6096
6657
7707
4667
6727
8658
349
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6B2
100N
98
200N
511
400N
0242
4855
9962
1TR
6855
3TR
08403
31648
33327
12549
78402
01540
34263
10TR
76802
91374
20TR
33751
30TR
35621
ĐB
561486

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 06/06/16

002 03 02 551 55 55
111 663 62
221 27 774
3886
448 49 40 42 998

TP. HCM - 06/06/16

0123456789
1540
511
3751
5621
0242
9962
8402
6802
8403
4263
1374
4855
6855
1486
3327
98
1648
2549
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1