• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5D2
100N
50
200N
552
400N
9398
6536
2112
1TR
8913
3TR
53411
57074
38186
14730
10042
04885
14900
10TR
12069
91882
20TR
37234
30TR
96162
ĐB
095923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/05/16

000 552 50
111 13 12 662 69
223 774
334 30 36 882 86 85
442 998

TP. HCM - 23/05/16

0123456789
50
4730
4900
3411
552
2112
0042
1882
6162
8913
5923
7074
7234
4885
6536
8186
9398
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5C7
100N
80
200N
922
400N
8496
7307
8611
1TR
0327
3TR
83267
71097
75777
81770
84257
48828
09678
10TR
76863
44241
20TR
23338
30TR
47334
ĐB
350862

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/05/16

007 557
111 662 63 67
228 27 22 777 70 78
334 38 880
441 997 96

TP. HCM - 21/05/16

0123456789
80
1770
8611
4241
922
0862
6863
7334
8496
7307
0327
3267
1097
5777
4257
8828
9678
3338
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5C2
100N
01
200N
884
400N
0435
7097
7647
1TR
4233
3TR
17454
94409
04317
08396
97330
58022
53630
10TR
82156
73002
20TR
56828
30TR
89169
ĐB
340673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/05/16

002 09 01 556 54
117 669
228 22 773
330 30 33 35 884
447 996 97

TP. HCM - 16/05/16

0123456789
7330
3630
01
8022
3002
4233
0673
884
7454
0435
8396
2156
7097
7647
4317
6828
4409
9169
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5B7
100N
43
200N
760
400N
5855
8506
0338
1TR
4635
3TR
52357
01805
99251
01257
78863
22322
80229
10TR
48499
87305
20TR
62707
30TR
44322
ĐB
264791

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 14/05/16

007 05 05 06 557 51 57 55
1663 60
222 22 29 7
335 38 8
443 991 99

TP. HCM - 14/05/16

0123456789
760
9251
4791
2322
4322
43
8863
5855
4635
1805
7305
8506
2357
1257
2707
0338
0229
8499
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5B2
100N
58
200N
206
400N
8366
2209
2065
1TR
7582
3TR
01719
84629
85966
84761
85368
40742
28108
10TR
13128
51438
20TR
33220
30TR
77967
ĐB
925544

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/05/16

008 09 06 558
119 667 66 61 68 66 65
220 28 29 7
338 882
444 42 9

TP. HCM - 09/05/16

0123456789
3220
4761
7582
0742
5544
2065
206
8366
5966
7967
58
5368
8108
3128
1438
2209
1719
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5A7
100N
97
200N
686
400N
4377
1639
1360
1TR
8034
3TR
16742
44258
87879
38903
41036
93944
80025
10TR
71675
53605
20TR
91979
30TR
29764
ĐB
250438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/05/16

005 03 558
1664 60
225 779 75 79 77
338 36 34 39 886
442 44 997

TP. HCM - 07/05/16

0123456789
1360
6742
8903
8034
3944
9764
0025
1675
3605
686
1036
97
4377
4258
0438
1639
7879
1979
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1