• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 9D2
100N
68
200N
139
400N
5353
6432
9971
1TR
1589
3TR
71743
40048
58185
02899
29125
66190
29692
10TR
13873
43671
20TR
61491
30TR
51614
ĐB
261258

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 19/09/16

0558 53
114 668
225 773 71 71
332 39 885 89
443 48 991 99 90 92

TP. HCM - 19/09/16

0123456789
6190
9971
3671
1491
6432
9692
5353
1743
3873
1614
8185
9125
68
0048
1258
139
1589
2899
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9C7
100N
77
200N
936
400N
9758
3391
2385
1TR
2755
3TR
42385
02100
54106
85179
42224
47432
69299
10TR
88028
96821
20TR
38226
30TR
09514
ĐB
169281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 17/09/16

000 06 555 58
114 6
226 28 21 24 779 77
332 36 881 85 85
4999 91

TP. HCM - 17/09/16

0123456789
2100
3391
6821
9281
7432
2224
9514
2385
2755
2385
936
4106
8226
77
9758
8028
5179
9299
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 9C2
100N
96
200N
013
400N
4344
0868
3392
1TR
1770
3TR
82720
14465
11789
59027
53033
99519
16905
10TR
11743
82296
20TR
05819
30TR
81355
ĐB
498620

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 12/09/16

005 555
119 19 13 665 68
220 20 27 770
333 889
443 44 996 92 96

TP. HCM - 12/09/16

0123456789
1770
2720
8620
3392
013
3033
1743
4344
4465
6905
1355
96
2296
9027
0868
1789
9519
5819
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9B7
100N
76
200N
656
400N
0554
5304
8215
1TR
0404
3TR
73302
38395
80568
13879
35403
42662
62722
10TR
57090
44685
20TR
90365
30TR
10568
ĐB
844095

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/09/16

002 03 04 04 554 56
115 668 65 68 62
222 779 76
3885
4995 90 95

TP. HCM - 10/09/16

0123456789
7090
3302
2662
2722
5403
0554
5304
0404
8215
8395
4685
0365
4095
76
656
0568
0568
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 9B2
100N
13
200N
980
400N
4984
7255
1780
1TR
6373
3TR
06606
96312
32916
30131
18035
48530
34192
10TR
10261
95074
20TR
23941
30TR
15725
ĐB
857074

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 05/09/16

006 555
112 16 13 661
225 774 74 73
331 35 30 884 80 80
441 992

TP. HCM - 05/09/16

0123456789
980
1780
8530
0131
0261
3941
6312
4192
13
6373
4984
5074
7074
7255
8035
5725
6606
2916
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9A7
100N
32
200N
827
400N
2977
9608
8609
1TR
2247
3TR
33229
67107
86704
60170
34578
80561
87302
10TR
25619
90705
20TR
90914
30TR
59678
ĐB
921541

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/09/16

005 07 04 02 08 09 5
114 19 661
229 27 778 70 78 77
332 8
441 47 9

TP. HCM - 03/09/16

0123456789
0170
0561
1541
32
7302
6704
0914
0705
827
2977
2247
7107
9608
4578
9678
8609
3229
5619
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1