• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7D2
100N
79
200N
769
400N
9085
7687
1281
1TR
5444
3TR
32738
87181
69957
64381
27638
54964
75413
10TR
66306
55246
20TR
42113
30TR
91495
ĐB
991099

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/07/16

006 557
113 13 664 69
2779
338 38 881 81 85 87 81
446 44 999 95

TP. HCM - 18/07/16

0123456789
1281
7181
4381
5413
2113
5444
4964
9085
1495
6306
5246
7687
9957
2738
7638
79
769
1099
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7C7
100N
32
200N
910
400N
4871
5550
3544
1TR
8930
3TR
41975
92526
02275
41148
42568
97132
96339
10TR
88086
34509
20TR
91050
30TR
47992
ĐB
237029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/07/16

009 550 50
110 668
229 26 775 75 71
332 39 30 32 886
448 44 992

TP. HCM - 16/07/16

0123456789
910
5550
8930
1050
4871
32
7132
7992
3544
1975
2275
2526
8086
1148
2568
6339
4509
7029
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7C2
100N
63
200N
003
400N
0969
6538
4113
1TR
9656
3TR
05099
27819
66013
80561
00798
81368
33567
10TR
47328
62654
20TR
35195
30TR
34585
ĐB
749825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/07/16

003 554 56
119 13 13 661 68 67 69 63
225 28 7
338 885
4995 99 98

TP. HCM - 11/07/16

0123456789
0561
63
003
4113
6013
2654
5195
4585
9825
9656
3567
6538
0798
1368
7328
0969
5099
7819
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7B7
100N
56
200N
299
400N
9163
7053
9004
1TR
9369
3TR
02066
30117
98994
38423
66243
73967
84006
10TR
23901
58058
20TR
44991
30TR
29412
ĐB
730127

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/07/16

001 06 04 558 53 56
112 17 666 67 69 63
227 23 7
38
443 991 94 99

TP. HCM - 09/07/16

0123456789
3901
4991
9412
9163
7053
8423
6243
9004
8994
56
2066
4006
0117
3967
0127
8058
299
9369
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7B2
100N
07
200N
619
400N
7093
5750
9904
1TR
7367
3TR
27891
02287
80733
70606
40447
53193
16273
10TR
26263
78289
20TR
94723
30TR
90454
ĐB
322540

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/07/16

006 04 07 554 50
119 663 67
223 773
333 889 87
440 47 991 93 93

TP. HCM - 04/07/16

0123456789
5750
2540
7891
7093
0733
3193
6273
6263
4723
9904
0454
0606
07
7367
2287
0447
619
8289
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7A7
100N
08
200N
901
400N
6056
7804
7557
1TR
1704
3TR
26704
81350
38823
28225
98114
41359
51310
10TR
23998
32707
20TR
73362
30TR
63174
ĐB
449603

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/07/16

003 07 04 04 04 01 08 550 59 56 57
114 10 662
223 25 774
38
4998

TP. HCM - 02/07/16

0123456789
1350
1310
901
3362
8823
9603
7804
1704
6704
8114
3174
8225
6056
7557
2707
08
3998
1359
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1