• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 10E2
100N
28
200N
496
400N
3635
3668
5570
1TR
5293
3TR
24383
58655
00243
60565
28237
79499
38076
10TR
47520
60275
20TR
75293
30TR
44361
ĐB
599324

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 17/10/16

0555
1661 65 68
224 20 28 775 76 70
337 35 883
443 993 99 93 96

TP. HCM - 17/10/16

0123456789
5570
7520
4361
5293
4383
0243
5293
9324
3635
8655
0565
0275
496
8076
8237
28
3668
9499
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 10C7
100N
15
200N
692
400N
0684
8045
3638
1TR
8357
3TR
96521
46696
93045
25956
11169
68679
76003
10TR
80367
45112
20TR
80826
30TR
47631
ĐB
296198

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 15/10/16

003 556 57
112 15 667 69
226 21 779
331 38 884
445 45 998 96 92

TP. HCM - 15/10/16

0123456789
6521
7631
692
5112
6003
0684
15
8045
3045
6696
5956
0826
8357
0367
3638
6198
1169
8679
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 10C2
100N
63
200N
852
400N
8986
6812
2515
1TR
6305
3TR
39632
15793
90284
96937
97274
94383
12654
10TR
44037
31881
20TR
92960
30TR
07868
ĐB
643781

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/10/16

005 554 52
112 15 668 60 63
2774
337 32 37 881 81 84 83 86
4993

TP. HCM - 10/10/16

0123456789
2960
1881
3781
852
6812
9632
63
5793
4383
0284
7274
2654
2515
6305
8986
6937
4037
7868
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 10B7
100N
35
200N
274
400N
3636
3047
3823
1TR
3185
3TR
25819
83459
93660
24343
16853
74247
89051
10TR
93340
78378
20TR
67634
30TR
77773
ĐB
289455

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 08/10/16

0555 59 53 51
119 660
223 773 78 74
334 36 35 885
440 43 47 47 9

TP. HCM - 08/10/16

0123456789
3660
3340
9051
3823
4343
6853
7773
274
7634
35
3185
9455
3636
3047
4247
8378
5819
3459
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 10B2
100N
11
200N
219
400N
6421
0432
4715
1TR
6562
3TR
30596
63722
43487
74248
30546
87763
39257
10TR
96950
05600
20TR
94927
30TR
38247
ĐB
945019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/10/16

000 550 57
119 15 19 11 663 62
227 22 21 7
332 887
447 48 46 996

TP. HCM - 03/10/16

0123456789
6950
5600
11
6421
0432
6562
3722
7763
4715
0596
0546
3487
9257
4927
8247
4248
219
5019
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 10A7
100N
96
200N
243
400N
3735
9278
0318
1TR
3013
3TR
19978
40511
99020
90173
24156
84133
53908
10TR
84437
48036
20TR
58082
30TR
17002
ĐB
839414

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/10/16

002 08 556
114 11 13 18 6
220 778 73 78
337 36 33 35 882
443 996

TP. HCM - 01/10/16

0123456789
9020
0511
8082
7002
243
3013
0173
4133
9414
3735
96
4156
8036
4437
9278
0318
9978
3908
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1