• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 8B7
100N
03
200N
565
400N
0134
4770
4617
1TR
9815
3TR
91564
38080
49847
82449
60612
81053
45465
10TR
46256
70855
20TR
82281
30TR
71358
ĐB
057453

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 13/08/16

003 553 58 56 55 53
112 15 17 664 65 65
2770
334 881 80
447 49 9

TP. HCM - 13/08/16

0123456789
4770
8080
2281
0612
03
1053
7453
0134
1564
565
9815
5465
0855
6256
4617
9847
1358
2449
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8B2
100N
96
200N
667
400N
6289
8899
9901
1TR
1095
3TR
01450
86085
07667
17972
15228
64056
26891
10TR
36722
20246
20TR
86320
30TR
45253
ĐB
832475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 08/08/16

001 553 50 56
1667 67
220 22 28 775 72
3885 89
446 991 95 99 96

TP. HCM - 08/08/16

0123456789
1450
6320
9901
6891
7972
6722
5253
1095
6085
2475
96
4056
0246
667
7667
5228
6289
8899
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 8A7
100N
24
200N
556
400N
6206
6572
1542
1TR
4153
3TR
91984
44011
34449
15372
98937
87319
79781
10TR
76934
45611
20TR
37469
30TR
05230
ĐB
141607

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 06/08/16

007 06 553 56
111 11 19 669
224 772 72
330 34 37 884 81
449 42 9

TP. HCM - 06/08/16

0123456789
5230
4011
9781
5611
6572
1542
5372
4153
24
1984
6934
556
6206
8937
1607
4449
7319
7469
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8A2
100N
97
200N
702
400N
8429
7100
1177
1TR
3206
3TR
06352
73677
81471
46453
34521
49671
84418
10TR
82932
89370
20TR
42546
30TR
32624
ĐB
148474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/08/16

006 00 02 552 53
118 6
224 21 29 774 70 77 71 71 77
332 8
446 997

TP. HCM - 01/08/16

0123456789
7100
9370
1471
4521
9671
702
6352
2932
6453
2624
8474
3206
2546
97
1177
3677
4418
8429
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7E7
100N
55
200N
467
400N
8009
9820
4878
1TR
7155
3TR
92516
65151
39625
06843
01160
27398
59481
10TR
16255
55173
20TR
65899
30TR
24717
ĐB
974169

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/07/16

009 555 51 55 55
117 16 669 60 67
225 20 773 78
3881
443 999 98

TP. HCM - 30/07/16

0123456789
9820
1160
5151
9481
6843
5173
55
7155
9625
6255
2516
467
4717
4878
7398
8009
5899
4169
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7E2
100N
95
200N
754
400N
4192
1758
0200
1TR
0410
3TR
78180
00348
41675
05016
75601
68779
88623
10TR
14416
94716
20TR
33836
30TR
31326
ĐB
688967

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/07/16

001 00 558 54
116 16 16 10 667
226 23 775 79
336 880
448 992 95

TP. HCM - 25/07/16

0123456789
0200
0410
8180
5601
4192
8623
754
95
1675
5016
4416
4716
3836
1326
8967
1758
0348
8779
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1