• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6A7
100N
41
200N
818
400N
8953
5748
5263
1TR
5965
3TR
66054
11119
95331
96035
50657
42490
93190
10TR
07094
82657
20TR
38442
30TR
55596
ĐB
744527

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/06/16

0557 54 57 53
119 18 665 63
227 7
331 35 8
442 48 41 996 94 90 90

TP. HCM - 04/06/16

0123456789
2490
3190
41
5331
8442
8953
5263
6054
7094
5965
6035
5596
0657
2657
4527
818
5748
1119
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5E2
100N
25
200N
532
400N
0774
4768
7755
1TR
1983
3TR
73242
33922
48325
31660
28109
60630
94272
10TR
46071
03058
20TR
07323
30TR
12959
ĐB
794626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/05/16

009 559 58 55
1660 68
226 23 22 25 25 771 72 74
330 32 883
442 9

TP. HCM - 30/05/16

0123456789
1660
0630
6071
532
3242
3922
4272
1983
7323
0774
25
7755
8325
4626
4768
3058
8109
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5D7
100N
76
200N
835
400N
4812
9844
0003
1TR
8871
3TR
00044
23894
96910
71526
30055
38518
27483
10TR
21749
09468
20TR
64994
30TR
98670
ĐB
265194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/05/16

003 555
110 18 12 668
226 770 71 76
335 883
449 44 44 994 94 94

TP. HCM - 28/05/16

0123456789
6910
8670
8871
4812
0003
7483
9844
0044
3894
4994
5194
835
0055
76
1526
8518
9468
1749
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5D2
100N
50
200N
552
400N
9398
6536
2112
1TR
8913
3TR
53411
57074
38186
14730
10042
04885
14900
10TR
12069
91882
20TR
37234
30TR
96162
ĐB
095923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/05/16

000 552 50
111 13 12 662 69
223 774
334 30 36 882 86 85
442 998

TP. HCM - 23/05/16

0123456789
50
4730
4900
3411
552
2112
0042
1882
6162
8913
5923
7074
7234
4885
6536
8186
9398
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5C7
100N
80
200N
922
400N
8496
7307
8611
1TR
0327
3TR
83267
71097
75777
81770
84257
48828
09678
10TR
76863
44241
20TR
23338
30TR
47334
ĐB
350862

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/05/16

007 557
111 662 63 67
228 27 22 777 70 78
334 38 880
441 997 96

TP. HCM - 21/05/16

0123456789
80
1770
8611
4241
922
0862
6863
7334
8496
7307
0327
3267
1097
5777
4257
8828
9678
3338
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5C2
100N
01
200N
884
400N
0435
7097
7647
1TR
4233
3TR
17454
94409
04317
08396
97330
58022
53630
10TR
82156
73002
20TR
56828
30TR
89169
ĐB
340673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/05/16

002 09 01 556 54
117 669
228 22 773
330 30 33 35 884
447 996 97

TP. HCM - 16/05/16

0123456789
7330
3630
01
8022
3002
4233
0673
884
7454
0435
8396
2156
7097
7647
4317
6828
4409
9169
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1